Sprawozdanie finansowe jest przejawem informacyjnej funkcji rachunkowości, a w czasach ograniczeń związanych z pandemią SARS-CoV-2 jest głównym narzędziem komunikowania się podmiotów z otoczeniem biznesowym. Poszczególne elementy sprawozdania finansowego pozwalają na zbadanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, a bilans i zestawienie zmian w kapitale własnym umożliwiają zweryfikowanie poprawności gospodarowania powierzonymi zasobami majątkowo-kapitałowymi, jak też strategii w obszarze budowania trwałego wzrostu wartości (value-based management).

Bilans i zestawienie zmian w kapitale własnym i ich znaczenie w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Weryfikacja podstawowych parametrów związanych z majątkiem, źródłami jego finansowania czy budowania struktury kapitałowej podmiotów to jedno z najważniejszych zadań stawianych przed współczesną analizą finansową (analizą fundamentalną). Takie badanie i ocena są przejawem jednej z najważniejszych funkcji rachunkowości – czyli funkcji analitycznej. Pozwala ona na dokonanie procesu identyfikowania, pomiaru oraz komunikowania informacji ekonomicznej w celu umożliwienia użytkownikom podjęcie decyzji opartych na rozpoznaniu ryzyka1. Współcześnie analiza finansowa, która jest bezpośrednim przejawem (stosowaniem) funkcji analitycznej rachunkowości stała się niemal niezależną subgałęzią nauki.

Analiza finansowa zajmuje się tłumaczeniem zjawisk zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa w taki sposób, aby dokonywane pomiary mogły być odnoszone (porównywane) między podmiotami w czasie i przestrzeni. Na Rysunku 1 przedstawiono miejsce współczesnej analizy finansowej w strukturze rachunkowości.

Punktem wyjścia w badaniu i ocenie sytuacji podmiotu gospodarczego jest badanie podstawowych relacji majątkowo-kapitałowych.

Bilans – ocena majątku oraz źródeł jego finansowania

Podstawą przeprowadzenia oceny majątkowo-kapitałowej jest bilans – uznawany za zasadniczy dokument w tej ocenie jednostki gospodarczej (historycznie najstarszy)2. Bilans jako „usystematyzowane, syntetyczne, sporządzone na określony moment (dzień bilansowy) zestawienie wartości składników majątkowych – aktywów jednostki gospodarczej oraz źródeł ich finansowania – pasywów”3, przedstawia sytuację majątkowo-kapitałową jednostki na określony dzień, przez co jest źródłem informacji o majątku i sposobie jego finansowania w ujęciu statycznym.

Pozostałe 77% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Krajowy Plan Odbudowy – lekarstwo dla gospodarki Polski

Krajowy Plan Odbudowy – lekarstwo dla gospodarki Polski

Wybuch pandemii COVID-19 zmienił unijne i ogólnoświatowe perspektywy gospodarcze na nadchodzące lata. Skutki kryzysu wywołanego przez pandemię w poszczególnych państwach członkowskich będą zależeć od czasu trwania i poziomu zastosowania działań ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa w postaci izolacji, zmiany struktury produkcji i wykorzystania środków polityki gospodarczej wprowadzonych w celu złagodzenia jego bezpośrednich skutków.

Czytaj więcej

Jak raportować KPI w przedsiębiorstwie?

Jak raportować KPI w przedsiębiorstwie?

Kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators, KPI) to jedne z prostszych narzędzi pomocnych w zarządzaniu niemal każdym obszarem organizacji. Pod tym trzyliterowym akronimem kryją się różnego rodzaju mierniki, dzięki którym można oceniać funkcjonowanie firmy, wychwytywać obszary nieefektywności, śledzić zmiany w czasie. Peter Drucker, austriacki ekspert od zarządzania, zwykł mówić „You cannot manage what you cannot measure”, czyli nie możesz zarządzać tym, czego nie możesz zmierzyć. Każdy proces w spółce da się zmierzyć, a jeżeli da się to robić, to można za pomocą tych mierników zarządzać procesem, a w konsekwencji przedsiębiorstwem.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama