Autorzy

Sławomir Antkiewicz

Doktor nauk ekonomicznych; adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Autor kilku książek, redaktor kilku podręczników i publikacji oraz autor kilkuset artykułów w czasopismach naukowych i specjalistycznych. Zajmuje się rynkami finansowymi, papierami wartościowymi, funduszami inwestycyjnymi, instrumentami pochodnymi. Sekretarz rady nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu SA.

Artykuły

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama