Autorzy

Marek Tomczyk

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Wydział Zarządzania, Specjalność: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw). Pracuje w Dziale Audytu w RSM Poland KZWS od 2009 roku. Od 2011 roku jest Seniorem w tym Dziale, odpowiedzialnym m.in. za organizowanie i zarządzanie operacyjne zleceniami. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku od pracy w dziale księgowości w KRI S.A. Posiada doświadczenie w badaniach, przeglądach sprawozdań finansowych sporządzanych według polskich zasad rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Brał również udział w audytach kontroli wewnętrznej. Do grona jego klientów zaliczają się przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej, handlowej i usługowej – w tym motoryzacyjnej oraz transportowej.

Artykuły

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama