Autorzy

Marek Ciecierski

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Ekspert w zakresie wywiadu gospodarczego i bezpieczeństwa informacji.

Ekspert w zakresie wywiadu gospodarczego i bezpieczeństwa informacji. Wykłada w kilku uczelniach warszawskich. Doktorat w zakresie nauk politycznych uzyskał w 1997 roku na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wiele lat pracował w administracji państwowej na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym, ekonomicznym i informacyjnym. W pracy naukowo-badawczej specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa, zwłaszcza informacyjnego i wywiadu gospodarczego. Autor kilkudziesięciu prac i artykułów z tego obszaru, opublikował m.in. prace: „Wywiad gospodarczy w walce konkurencyjnej przedsiębiorstw” (2007), „Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych. Teoria i praktyka” (2009).

Artykuły

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama