Autor

Magdalena Mikołajek-Gocejna

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Small Businessu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Współautorka kilku książek i licznych artykułów naukowych poświęconych tematyce zarządzania wartością przedsiębiorstwa, relacjom inwestorskim i raportowaniu wartości.

Artykuły

Archiwum

Polecamy