Autorzy

Edyta Maciorowska

Senior Associate, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; aplikant na biegłego rewidenta; posiada uprawnienia ministra finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych; od 2007 r. w Rödl & Partner; od 2010 r. kierownik zespołu; specjalizuje się w badaniach sprawozdań finansowych, przekształceniach spółek, wycenach przedsiębiorstw oraz Financial Due Diligence

Artykuły

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama