System informacji zarządczej przedsiębiorstwa - moda czy konieczność?

Informacja w przedsiębiorstwie stanowi podstawę podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania. Informacje kształtują świadomość o zjawiskach zachodzących w samej organizacji oraz jej otoczeniu. Informacje, rozumiane jako zinterpretowane dane, traktowane są współcześnie jako czwarty czynnik produkcji (oprócz ziemi, kapitału i pracy), dlatego to warto zastanowić się nad rolą systemu informacji zarządczej w przedsiębiorstwie.

Obecnie przedsiębiorstwa dysponują dużą liczbą informacji, przez co pojawiają się dylematy o wiarygodności danych czy jakości informacji pochodzących z poszczególnych źródeł, a także ich rzeczywistej przydatności. Wydaje się, że w dobie globalizacji nie jest możliwe zarządzanie przedsiębiorstwem z pominięciem informacji, która powinna być aktualna, rzetelna i dostarczona na czas. Aby działalność gospodarcza była efektywna i skuteczna, niezbędne jest zbudowanie odpowiedniego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Żeby można było skutecznie realizować zadania, należy w ramach zarządzania dostarczać informacji w celu realizowania takich funkcji, jak:

  • planowanie,
  • organizowanie,
  • motywowanie,
  • kontrolowanie.

Zgodzić się należy z E. Nowakiem (Nowak, 2016), że: „realizacja funkcji zarządzania jest związana z koniecznością podejmowania decyzji. To z kolei powoduje ciągłe zapotrzebowanie na informację, (…) bez posiadania odpowiednich zasobów informacyjnych nie można podejmować trafnych decyzji, a w konsekwencji nie można skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem”.

Przygotowanie informacji na potrzeby wspomagania procesu zarządzania organizacją odbywa się w procesie informacyjnym, który jest postępowaniem wieloetapowym. Podstawowe fazy tego procesu przedstawiono na rysunku 1.

System informacyjny stanowi zestaw metod, instrumentów i reguł, za pomocą których można weryfikować, analizować i podejmować decyzje na podstawie danych. Do elementów systemu informacyjnego zalicza się między innymi:

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum