FiC_50_31.jpg

Budżet zbyt optymistyczny

Sejm uchwalił budżet na 2017 r. Wydatki państwa mają być o 59,3 mld zł wyższe niż wpływy do budżetu....

FiC_50_63.jpg

SaaS jako metoda optymalizacji kosztów IT

Niezależnie od miejsca, w którym znajduje się organizacja, koszty i ich optymalizacja na zawsze pozostaną...

MC tozsamosc.jpg

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o zarządzaniu tożsamością, ale boicie się zapytać

Czy system zarządzania tożsamością i dostępem jest potrzebny Twojej organizacji? Kto powinien zaplanować...

FiC_50_20.jpg

Czas na zmianę. Kiedy i jak wdrożyć nowy system ERP w firmie?

Firmy, które nie chcą pozostać w tyle za swoimi konkurentami, muszą się nieustannie zmieniać i dostosowywać...

FiC_50_13.jpg

Skuteczne sposoby ograniczenia kosztów wdrożenia ERP

Koszty wdrożenia systemu ERP to nie tylko zakup odpowiedniego oprogramowania i dostosowanie infrastruktury...

FiC_50_08.jpg

Kluczowe czynniki sukcesu wdrożenia systemu ERP

Oprogramowanie ERP ma pomóc firmie usprawnić jej operacje, jednak może je także skomplikować, jeśli w...

Temat numeru

FiC_50_08.jpg

Kluczowe czynniki sukcesu wdrożenia systemu ERP

Jacek Paszek   Magazyn Controlling 50/2017

Oprogramowanie ERP ma pomóc firmie usprawnić jej operacje, jednak może je także skomplikować, jeśli w wyniku błędnych decyzji w czasie wdrożenia nowy system nie spełni oczekiwań użytkowników. Musimy zaangażować pracowników we współpracę z kadrą menedżerską i z dostawcą systemu, żeby firma otrzymała praktyczne oprogramowanie, zwiększające efektywność jej procesów biznesowych.

FiC_50_13.jpg

Skuteczne sposoby ograniczenia kosztów wdrożenia ERP

Koszty wdrożenia systemu ERP to nie tylko zakup odpowiedniego oprogramowania i dostosowanie infrastruktury informatycznej. W praktyce koszty te stanowią mniejszą część całości wydatków, na które w globalnym rachunku składa się przede wszystkim dostosowanie systemu do konkretnych oczekiwań przedsiębiorstwa, czyli usługi wdrożeniowe. Prawidłowe przygotowanie personelu, sprecyzowanie oczekiwań i selekcja dostawców pozwalają zamknąć wdrożenie w określonym budżecie i czasie.

FiC_50_20.jpg

Czas na zmianę. Kiedy i jak wdrożyć nowy system ERP w firmie?

Firmy, które nie chcą pozostać w tyle za swoimi konkurentami, muszą się nieustannie zmieniać i dostosowywać do otoczenia. Jeśli zadowolą się status quo czy małą stabilizacją, będą przegrywać rywalizację na rynku, który dynamicznie się rozwija. Żeby dołączyć do grona liderów w swoich branżach, przedsiębiorstwa powinny postawić na optymalizację modelu zarządczego i stosowanych rozwiązań IT.

FiC_50_38.jpg

Jak zmienić hard work w smart work? Jak skutecznie wdrożono narzędzia BI w firmie branży automotive

Podstawowymi czynnikami sukcesu i osiągnięć każdej firmy są efektywność pracy i zaangażowanie jej pracowników, bez względu na zajmowane przez nich stanowisko i to, czy angażują się po stronie procesów głównych czy wspomagających. W ostatnich latach można zaobserwować nacisk na zwiększenie efektywności procesów wspomagających. Controlling jest jednym z obszarów, gdzie zwiększona wydajność ma szczególne znaczenie.

Twarzą w twarz

Analizy

FiC_50_31.jpg

Budżet zbyt optymistyczny

Magazyn Controlling 50/2017 Tekst otwarty

Sejm uchwalił budżet na 2017 r. Wydatki państwa mają być o 59,3 mld zł wyższe niż wpływy do budżetu. Jeśli deficyt osiągnie założony poziom, będzie rekordowo wysoki na przestrzeni ostatnich 25 lat. Dotychczas był on najwyższy w 2010 r., kiedy wyniósł 44 mld zł. Chcieliśmy poznać Państwa zdanie na temat, czy zatwierdzony budżet jest realny, czy trzeba będzie nowelizować ustawę.

Narzędzia i techniki

Niekonwencjonalne modele pomiaru wyników

Pomiar wyników stanowi komponent systemu sterowania wynikami. Proces ten obejmuje szereg działań ukierunkowanych na osiągnięcie przez przedsiębiorstwo doskonałości w zakresie konkurowania na rynku oraz efektywności podejmowanych w tym celu czynności. Służy on ilościowemu określaniu skuteczności działań (Neely, Mills, Platts, Gregory, Richards, 1996, s. 424).

...to cloud or not to cloud...

Świat biznesu zmierza ku rozwiązaniom chmurowym. Mimo że cloud jest dostępny w wielu wersjach, na rynku od lat wątpliwości budzi kwestia bezpieczeństwa informacji zamieszczanych w serwerach chmurowych. Tutaj warto przedstawić tezę, że bezpieczeństwo nie jest problemem narzędzi, tylko ludzi. To właśnie ich interesują firmowe tajemnice.

Labirynty controllingu

FiC_50_75.jpg

Audyt legalności oprogramowania

Piotr Welenc   Magazyn Controlling 50/2017

Podstawowym ryzykiem używania oprogramowania przez przedsiębiorcę jest racjonalnie uzasadnione przekonanie o jego legalności, które świadczy m.in. o szacunku dla prawa własności intelektualnej innego podmiotu. To przekonanie jest budowane przez szereg czynników, do których niewątpliwie należą: ład organizacyjny IT, strategiczne zarządzanie IT, zasobami i ryzykiem, stosowanie w informatyce zasad governance – risk – compliance (GRC). Najlepszy sposób uzyskania niezależnego zapewnienia o legalności oprogramowania stanowi przeprowadzenie audytu w tym zakresie.

Środki trwałe według krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego – w zarysie

Piotr Staszkiewicz Agnieszka Borguńska (partner Skrivanek)   Magazyn Controlling 50/2017 Tekst otwarty

Pomiędzy krajowymi1 regułami prawa bilansowego a międzynarodowymi zasadami sprawozdawczości istnieją różnice zarówno w zakresie samych definicji, jak i późniejszych operacji na środkach trwałych. Poniżej zajmiemy się wyceną, kwestią amortyzacji oraz utratą wartości środków trwałych.

Tangible items – property, plant and equipment by national and international balance sheet law – at a glance

Piotr Staszkiewicz Agnieszka Borguńska (partner Skrivanek)   Magazyn Controlling 50/2017 Tekst otwarty

The domestic1 rules of the balance sheet law and international accounting principles exhibit differences, both in terms of the definitions per se, as well as with reference to the subsequent operations on tangible items. In this paper we will discuss the measurement, the issue of depreciation and impairment of tangible items.

Problemy rachunkowości

Wydarzenia

Leksykon

Standard ITIL

ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library ) – swoisty kodeks postępowania dla działów IT w przedsiębiorstwie. ITIL jest używany przez większość zarówno dużych, jak i małych jednostek na całym świecie, które świadczą usługi IT. to zbór najlepszych praktyk, już sprawdzonych i stosowanych przez wiele organizacji.

O tym się mówi

Strategie

Archiwum