Temat numeru

Twarzą w twarz

Analizy

FiC_53_05.jpg

Dobre praktyki, czyli 6 przykazań rynku kapitałowego

Forum Rad Nadzorczych już po raz szósty opublikowało raport Rady Nadzorcze 2017. Trendy i kierunki zmian. Analiza w tym roku, nieco inaczej niż w latach ubiegłych, będzie poświęcona w pełni tematowi dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, zagadnieniu, które jest fundamentem ładu korporacyjnego i naturalnym katalizatorem działania rad nadzorczych w Polsce.

Narzędzia i techniki

MC_53_cele.jpg

Cele marżowe jako instrument zarządzania sprzedażą

Anna Sperska   Magazyn Controlling 53/2017

Aby współcześnie z sukcesem zarządzać sprzedażą, nie wystarczą już talent, dobre wyczucie rynku i wysokie kompetencje komunikacyjne. W obecnych warunkach bardziej niż kiedykolwiek wcześniej o trwałym sukcesie lub porażce decydują doskonale przygotowana strategia sprzedaży, jasno wytyczająca cele i kierunki działań, perfekcyjnie zaprojektowany i dostosowany do cyklu zakupowego klienta proces sprzedaży oraz efektywny system kontroli i informacji zwrotnej w zakresie działań sprzedażowych i ich wyników.

Labirynty controllingu

Problemy rachunkowości

Wydarzenia

bcnt.jpg

Back to school!

Wiesław Polakiewicz   Magazyn Controlling 53/2017 Tekst otwarty

Lato pomału się kończy, podobnie jak wakacyjny nastrój. Mentalnie wracamy do codziennych obowiązków zawodowych, rozkręcając się i wchodząc na coraz wyższe obroty. Priorytet mają oczywiście sprawy „ważne i pilne”, ale swoje należne miejsce znaleźć powinny wątki może mniej pilne, ale niezwykle ważne.

Po godzinach

chmura.jpeg

Nowe badanie pokazało, że liderzy działów finansowych i kadrowych mają kluczowy wpływ na transformację cyfrową

Redwood Shores (partner Skrivanek)   Magazyn Controlling 53/2017 Tylko on-line Tekst otwarty

Nowe badanie przeprowadzone przez Oracle i MIT Technology Review pokazało, że czynniki ludzkie mają wpływ na chmurową automatyzację oraz ujawniło, jak zmieniają się role działów finansowych, kadrowych i informatycznych w zaspokajaniu potrzeb połączonego przedsiębiorstwa.

O tym się mówi

Strategie

Finansowanie

DIF_04.jpg

Emisja dłużnych papierów wartościowych – kiedy, po co i jak?

Maciej Kobza   Magazyn Controlling 53/2017

Rzetelne kierowanie przedsiębiorstwem musi obejmować zarządzanie długookresowe. Mając na względzie, że dla każdej firmy jednym z kluczowych czynników wzrostu powinna być maksymalizacja wypracowywanych zysków, zarówno poprzez zwiększanie konkurencyjności, jak i podnoszenie efektywności działania, osoby zarządzające danym podmiotem muszą nieustannie podejmować odpowiednie czynności w tych aspektach w krótkim oraz długim horyzoncie czasowym.

Archiwum