Wykorzystanie nettingu w rozliczeniach między podmiotami w grupach kapitałowych

Podmioty powiązane bardzo często dokonują między sobą rozliczeń przez faktyczną zapłatę tylko nadwyżki...

Budżet 2016 – wiarygodne narzędzie do podejmowania trafnych decyzji biznesowych

Ostatnie lata to w działach finansowych polskich przedsiębiorstw okres intensywnych zmian. Optymalizowane...

Proces budżetowania – budowa master budget

Budżetowanie jest metodą wewnętrznego oddolnego planowania w przedsiębiorstwie, podporządkowanego realizacji...

Przykład kontroli kosztów produkcji z wykorzystaniem rachunku kosztów standardowych i związanej z nim analizy odchyleń

Rachunek kosztów standardowych (normatywnych) w przedsiębiorstwach produkcyjnych umożliwia kontrolę kosztów...

Temat numeru

Przykład kontroli kosztów produkcji z wykorzystaniem rachunku kosztów standardowych i związanej z nim analizy odchyleń

Rachunek kosztów standardowych (normatywnych) w przedsiębiorstwach produkcyjnych umożliwia kontrolę kosztów produkcji oraz najpełniejszą analizę przyczyn odchyleń. Dodatkowo stwarza większe możliwości oddziaływania na poziom kosztów zużycia czynników produkcji niż tradycyjny system rachunku kosztów. Koszty standardowe mogą być ponadto wykorzystywane do budowy budżetów, a powstające między nimi a kosztami rzeczywistymi odchylenia mogą służyć ocenie działalności kierownictwa oraz doskonaleniu metod zarządzania.

Twarzą w twarz

Narzędzia i techniki

Wykorzystanie arkusza Excel do budowania „dashboardów”

Pojęcie „dashboard” wywodzi się od angielskiego określenia używanego do opisania układu wskaźników w kokpicie. Powstała zatem paralela między tym, co widzi np. pilot samolotu, a tym, co powinien widzieć menedżer. Bardzo „nośne” hasło zrównało pod względem stopnia odpowiedzialności rolę pilota oraz menedżera, gdyż zarówno jeden, jak i drugi swoimi decyzjami wpływają na losy wielu ludzi, a podejmują je w maksymalnie krótkim czasie.

Kaizen jako narzędzie kształtowania optymalnych metod pracy

Kaizen – z jap. dobra zmiana – to mechanizmy i działania ukierunkowane na doskonalenie małymi krokami. Nie oczekuje się tutaj dużych zmian, ale drobnych usprawnień, których autorami są najczęściej szeregowi pracownicy. I o takich właśnie kaizenach, budowanych i wdrażanych przez pracowników, będziemy tu pisać. Dlaczego? Ponieważ okazuje się, że właśnie takie stopniowe, oddolne zmiany przynoszą znaczące oszczędności finansowe (!), a przede wszystkim są trwałe.

Finanse przedsiębiorstwa

Budżet 2016 – wiarygodne narzędzie do podejmowania trafnych decyzji biznesowych

Ostatnie lata to w działach finansowych polskich przedsiębiorstw okres intensywnych zmian. Optymalizowane są procesy, wdrażane są zaawansowane narzędzia IT, część działalności przenoszona jest do centrów usług wspólnych. Jest jednak obszar, który w wielu przypadkach cały czas pozostaje dużym wyzwaniem, a organizacje nie kryją niezadowolenia z przebiegu procesów w nim zachodzących, przede wszystkim z ich wyników.

Beyond Budgeting - Część 2. Opis standardu

W poprzedniej części opisano zalety i wady zarządzania opartego na budżetowaniu, zasygnalizowany został kierunek zmian oraz najważniejsze powody, dla których warto zastanowić się nad celowością budżetu. Doświadczenia Jana Wallandera w Svenska Handelsbanken i efekty, jakie osiągnął, zarządzając bankiem w sposób eliminujący potrzebę stosowania budżetu, stały się inspiracją do stworzenia modelu zarządzania nazwanego Beyond Budgeting.

Wykorzystanie nettingu w rozliczeniach między podmiotami w grupach kapitałowych

Podmioty powiązane bardzo często dokonują między sobą rozliczeń przez faktyczną zapłatę tylko nadwyżki wzajemnych rozliczeń, stosując jednocześnie system dwustronnych lub wielostronnych kompensat. Ta forma działania przynosi wiele skutków w podatku dochodowym, a także w rachunkowości całej grupy podmiotów korzystających z nettingu.

Labirynty controllingu

Ochrona przed wrogim przejęciem strategicznych spółek – nowe regulacje

Dnia 24 lipca 2015 r. Sejm RP przyjął ustawę o kontroli niektórych inwestycji (dalej: ustawa o kontroli). Została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 31 sierpnia 2015 r. i weszła w życie po upływie 30 dni od tej daty. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy o kontroli, ma ona wprowadzić „do porządku prawa polskiego mechanizmy kontroli inwestycji w strategicznych sektorach gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej celem ochrony bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego”.

Przerobowy Rachunek Kosztów – Throughput Accounting (TA)

Logika i istota Przerobowego Rachunku Kosztów (Throughput Accounting) wiąże się ściśle z Teorią Ograniczeń (Theory of Constraints – TOC). Za twórcę TOC uważany jest E.M. Goldratt. Podstawy tej teorii E.M. Goldratt przekazał w książce „Cel I”, a później w „Cel II” oraz wielu innych publikacjach. Teoria Throughput Accounting została przedstawiona przez T. Corbetta w książce „Finanse do góry nogami” (tytuł oryginału: „Throughput Accounting”), opublikowanej przez wydawnictwo MINT Books.

Wydarzenia

Felieton

Vox populi...

Krzysztof Gołata Magazyn Controlling 42/2015 Tekst otwarty

Miała być druga Japonia, a będzie druga Szwajcaria. Co zamierzamy przenieść nad Wisłę z ojczyzny Wilhelma Tella? Nie tamtejszą walutę – bardzo silną ostatnimi czasy. Nie skorzystamy ze szwajcarskiej punktualności i umiłowania porządku. Nie ogłosimy też, że jesteśmy neutralnym państwem. Mamy po prostu większe aspiracje. Sięgamy po alpejski model demokracji bezpośredniej, czyli referendum.

Archiwum

Polecamy