FC_45_55.jpg

Wartość pieniądza w czasie

Formuły określające wartość pieniądza w czasie pozwalają odzwierciedlić różną wartość danej kwoty pieniężnej...

FC_45_26.jpg

Quo vadis GPW?

Z Ludwikiem Sobolewskim, dyrektorem generalnym Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie, rozmawiał...

FC_45_12.jpg

Jak optymalnie finansować przedsiębiorstwo – właściwe proporcje kapitału własnego i obcego

Struktura kapitału w jednostkach gospodarczych jest jednym z ważniejszych zagadnień związanych z zarządzaniem...

FC_45_16.jpg

Plan [?] Morawieckiego... czyli na co czekają przedsiębiorcy

Wygląda na to, że bieżące wydarzenia potrafią poruszyć przedsiębiorców i sprawić, że w zdecydowany...

Temat numeru

FC_45_07.jpg

Alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw

Przez finansowanie należy rozumieć wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w przedsiębiorstwie, które zapewniają mu kapitał i służą kształtowaniu struktury kapitałowej w konkretnych warunkach rynkowych. W wąskim ujęciu finansowanie ogranicza się do działań związanych z pozyskiwaniem kapitału w formie pieniężnej i służy dostarczaniu środków pieniężnych na pokrycie wydatków przedsiębiorstwa lub wykonanie określonych zadań. W szerokim znaczeniu finansowanie – poza pozyskiwaniem kapitału – obejmuje również dyspozycje w zakresie wykorzystania kapitału w drodze dokonywania inwestycji rzeczowych i finansowych. W szerokim znaczeniu finansowanie jest więc procesem, w ramach którego następuje:

FC_45_12.jpg

Jak optymalnie finansować przedsiębiorstwo – właściwe proporcje kapitału własnego i obcego

Struktura kapitału w jednostkach gospodarczych jest jednym z ważniejszych zagadnień związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw. Odpowiednie proporcje pomiędzy kapitałem własnym a kapitałem obcym zapewniają właścicielom przedsiębiorstwa najbardziej produktywne wykorzystanie majątku. Rozważania na temat struktury kapitału należałoby rozpocząć od usystematyzowania wiedzy na temat kwestii związanych z samym kapitałem. Obecnie w nomenklaturze księgowej najczęściej wyróżnia się kapitał własny oraz kapitał obcy. Elementami składowymi kapitału własnego według sprawozdawczości finansowej są przede wszystkim kapitał podstawowy, zapasowy, rezerwowy, z aktualizacji wyceny oraz zysk z roku obecnego i lat ubiegłych. Generalnie jest to odpowiednik wartościowy majątku, który stanowi własność jednostki.

FC_45_21.jpg

Produkty finansowe w finansowaniu przedsiębiorstw

Większość przedsiębiorstw stoi w obliczu wyboru źródeł finansowania. Najpopularniejszymi grupami produktów finansowych wykorzystywanych przy pozyskiwaniu finansowania są różnego rodzaju kredyty bankowe i leasingi, a świadomość różnic między nimi pomaga podjąć korzystniejszą w danej sytuacji decyzję. Na rynku spotyka się także inne, rzadziej wykorzystywane w praktyce produkty finansowe.

Twarzą w twarz

Analizy

FC_45_16.jpg

Plan [?] Morawieckiego... czyli na co czekają przedsiębiorcy

Magazyn Controlling 45/2016 Tekst otwarty

Wygląda na to, że bieżące wydarzenia potrafią poruszyć przedsiębiorców i sprawić, że w zdecydowany sposób wyrażają swoje opinie. Jak bowiem wytłumaczyć fakt, że w reakcji na zaproszenie do naszej obecnej ankiety otrzymaliśmy czterokrotnie więcej odpowiedzi w porównaniu z ankietą z poprzedniego numeru „Finansów + Controllingu”?

Narzędzia i techniki

FC_45_45.jpg

Pozyskiwanie efektu synergii pracy działów controllingu, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem

Pomimo upływu 25 lat od transformacji ustrojowej oraz 7 lat od wprowadzenia ustawowego obowiązku stosowania standardów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych polskie organizacje wciąż mają problem z efektywnym wykorzystaniem służb działów controllingu, audytu wewnętrznego czy zarządzania ryzykiem. Przyczyny takiego stanu są różne.

Labirynty controllingu

FC_45_61.jpg

Kontrola zobowiązań handlowych

Zobowiązania handlowe to jedno ze źródeł finansujących bieżącą działalność. Warto właściwie nimi zarządzać i je kontrolować. Brak kontroli może zakłócić funkcjonowanie firmy, m.in. narażając ją na kary umowne, dodatkowe koszty pozyskania finansowania lub nawet utratę płynności. Przedstawiamy kilka narzędzi, które pomogą uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji i przyniosą firmie dodatkowe korzyści.

FC_45_75.jpg

Nowe zasady odpowiedzialności członków zarządu i ich obowiązki związane z nowelizacją prawa upadłościowego

Od początku roku obowiązują przepisy nowego prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego. Bardzo szerokie zmiany wprowadzone w wyniku wspomnianej regulacji omówiłem już w poprzednim numerze magazynu. Zasygnalizowałem wówczas, że w wyniku nowelizacji zmianie uległy także zasady odpowiedzialności członków zarządu spółek prawa handlowego. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej tej kwestii.

Wydarzenia

FC_45_A.jpg

Informacja Zarządcza

Magazyn Controlling 45/2016 Tekst otwarty

Już w maju będzie miała miejsce premiera nowego dwumiesięcznika o tytule Informacja Zarządcza. Rzetelne dane – skuteczne narzędzia – trafne decyzje. Dzięki niemu poznają Państwo dostępne na rynku rozwiązania BI i BigData, nauczą się, jak budować własne narzędzia raportowe i budżetowe oraz umocnią swoje umiejętności narzędziowe i wykorzystanie ich w codziennej pracy.

Felieton

Reformatorzy

Krzysztof Gołata Magazyn Controlling 45/2016 Tekst otwarty

Osobą, która miała uratować socjalistyczną gospodarkę od totalnej zagłady, był przedsiębiorca Mieczysław Wilczek, jeden z najbogatszych ludzi w ówczesnej Polsce. Urzędującemu premierowi udało się przekonać towarzyszy, że oddanie władzy nad gospodarką w prywatne ręce będzie ostatnią szansą na zreformowanie gospodarki centralnie sterowanej. Nie udało się, ponieważ tamtego systemu nie można było już uratować.

Leksykon

Archiwum

Polecamy