FiC_46_13.jpg

Efekty synergii w projektach M&A – co warunkuje sukces, co gwarantuje porażkę?

Procesy fuzji i przejęć, gdyż te właśnie kryją się w skondensowanym skrócie M&A (ang. Mergers and...

FiC_46_32.jpg

Małe i średnie firmy w Polsce - uwarunkowania strategii wzrostu

Właściwie każde przedsiębiorstwo może być budowane przez rozwój organiczny oraz nieorganiczny, czyli...

FiC_46_7.jpg

Wzrost organiczny czy akwizycje? A może i jedno, i drugie, ale w jakiej proporcji?

Decyzja o kierunkach rozwoju powinna wynikać ze strategii przedsiębiorstwa, a nie z ogólnej wizji lub...

FiC_46_36.jpg

Mierniki oceny efektywności inwestycji – jak liczyć, jak interpretować

Kluczowym aspektem decydującym o wyborze, podjęciu czy zaniechaniu inwestycji jest ocena jej przewidywanej...

grafika_skorygowana.png

System finansowy jako usługa internetowa

Myślenie osób odpowiedzialnych za finanse krąży zwykle wokół przychodu, kosztów, marży, pozycji aktywów...

Temat numeru

FiC_46_13.jpg

Efekty synergii w projektach M&A – co warunkuje sukces, co gwarantuje porażkę?

Procesy fuzji i przejęć, gdyż te właśnie kryją się w skondensowanym skrócie M&A (ang. Mergers and Aquisitions), budzą zazwyczaj dużo emocji wśród zarówno właścicieli, jak i pracowników przedsiębiorstw. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, niemniej jednak wiodący charakter ma nieznajomość materii połączona z pochodzącymi z kultury masowej i mediów wyobrażeniami przedstawiającymi M&A jako zło, które zawsze oznacza więcej pracy dla pracowników i niepewną ich przyszłość, z prawdopodobnym wskazaniem zagrożenia pracy.

Twarzą w twarz

Analizy

FiC_46_30.jpg

Pokaż mi swoją strategię wzrostu, a powiem ci, kim jesteś

Magazyn Controlling 46/2016 Tekst otwarty

Temat strategii wzrostu wywołał nieco mniej emocji niż pytania dotyczące planu Morawieckiego. A przecież oba tematy są ze sobą nierozerwalnie związane. Oparcie planów dobrego rozwoju na innowacyjności i inwestycjach powinno współgrać z planami rozwojowymi przedsiębiorstw. Szczególnie, że aż 78% przedsiębiorstw deklaruje albo już funkcjonujący plan rozwoju, albo trwające prace nad takowym.

FiC_46_32.jpg

Małe i średnie firmy w Polsce - uwarunkowania strategii wzrostu

Właściwie każde przedsiębiorstwo może być budowane przez rozwój organiczny oraz nieorganiczny, czyli przede wszystkim przez przejęcia i połączenia (fuzje). Ścieżka budowania firmy w sposób organiczny wymaga wiedzy o rynku oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Sukces przejęć zależy od dwóch czynników: odpowiedniej dojrzałości organizacyjnej oraz przynajmniej podstawowej wiedzy na temat przejęć osób zarządzających podmiotem przejmującym. Ograniczeniem każdego typu rozwoju może być dostęp do kapitału.

Narzędzia i techniki

FiC_46_41.jpg

Metodyka obliczenia i interpretacja wskaźników rentowności inwestycji

Każde działanie związane z zaangażowaniem kapitału do osiągnięcia korzyści w przyszłości możemy traktować jako inwestycję. Mimo że dość dużo czasu poświęcamy na analizę okresów przeszłych, to w tym obszarze niczego nie możemy już zmienić. Z analizy okresów przeszłych otrzymujemy dane i informacje będące bazą do planowania przyszłości.

FiC_46_36.jpg

Mierniki oceny efektywności inwestycji – jak liczyć, jak interpretować

Kluczowym aspektem decydującym o wyborze, podjęciu czy zaniechaniu inwestycji jest ocena jej przewidywanej efektywności. W niniejszym artykule zostaną przedstawione najczęściej stosowane i omawiane w literaturze przedmiotu mierniki oceny efektywności inwestycji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowy sposób ich kalkulacji oraz interpretacji.

FiC_46_52.jpg

Metodologia oceny atrakcyjności projektu akwizycyjnego

Obecna sytuacja na rynku transakcji fuzji i przejęć stawia potencjalnego inwestora zainteresowanego dokonaniem inwestycji w dość trudnej sytuacji. O ile w 2015 roku rynek europejski wskazywał na spadek zarówno samej liczby transakcji (z 2197 w roku 2014 do 2138 w roku 2015), jak i wartości przeprowadzanych transakcji (spadek o 15%, z 62,8 miliarda euro w roku 2014 do 53,5 miliarda euro w roku 2015), o tyle polski rynek transakcji fuzji i przejęć w tym samym okresie wykazywał ożywienie. W roku 2014 nastąpił wzrost liczby transakcji – z 285 o wartości 4,5 miliarda euro do 346 transakcji o wartości 6,3 miliarda euro w roku 2015. Podobnie w całej Europie tak jak w Polsce, w roku 2015 do najpopularniejszych branż, w których przeprowadzane były transakcje fuzji i przejęć, należały: przemysłowa/produkcyjna, Telekom & IT oraz branża nieruchomości.

Finanse przedsiębiorstwa

grafika_skorygowana.png

System finansowy jako usługa internetowa

Jarosław Poręba   Magazyn Controlling 46/2016 Artykuł Spons. Tekst otwarty

Myślenie osób odpowiedzialnych za finanse krąży zwykle wokół przychodu, kosztów, marży, pozycji aktywów i pasywów. Wielkości te są dobrze rozpoznane i od kilkudziesięciu lat zarządzanie nimi wspierają rozwiązania informatyczne. Początkowo świat finansowy zadowalał się prostymi programami księgowymi, które jednak szybko wyewoluowały w złożone zintegrowane systemy ERP monitorujące procesy finansowe w całej firmie. współpracy między różnymi działami.

Labirynty controllingu

FiC_46_56.jpg

IPO Jak przygotować prospekt emisyjny?

IPO to skrót angielskiego pojęcia initial public offering, co oznacza wprowadzenie spółki na rynek giełdowy. Jest to proces zazwyczaj kilkumiesięczny i wymaga ścisłej współpracy ze strony samej spółki, doradców prawnych, domu maklerskiego oraz biegłych. Wiąże się z tym konieczność przygotowania prospektu emisyjnego, zatwierdzanego następnie przez KNF.

Wydarzenia

Felieton

Powrót Janosika?

Krzysztof Gołata   Magazyn Controlling 46/2016 Tekst otwarty

Jakie słowo wywołuje w ostatnim czasie spore emocje? Dla ułatwienia, a może dla utrudnienia dodam, że nie jest ono bezpośrednio związane z polityką. Mam, oczywiście, świadomość, że dzisiaj niewiele kwestii, o których ludzie rozmawiają publicznie, nie jest związanych z polityką.

Leksykon

Polecamy

Archiwum