Forum_Nowoczesnego_Controllingu.jpg

3. Forum Nowoczesnego Controllingu - Warszawa, 13-14 października 2016 r. - Jego Wysokość KPI...

Jak ten czas leci... Jeszcze niedawno mobilizowaliśmy się przy organizacji 2. Forum Informacji Zarządczej...

FiC_47_56.jpg

Mezzanine finance – realna alternatywa finansowania przedsiębiorstw?

Przedsiębiorstwa mają do wyboru kilka form finansowania działalności, począwszy od kapitału własnego,...

FiC_47_41.jpg

Klucze rozliczeniowe w kalkulacji kosztu jednostkowego ‒ szanse i zagrożenia

Kalkulacja kosztów wytworzenia produktu bądź realizacji usługi, stanowi jeden z kluczowych elementów...

FiC_47_33.jpg

Excel w służbie planowania i prognozowania, czyli jak uniknąć „wróżenia z fusów

Żaden prezes w przedsiębiorstwie nie lekceważy wykonywanych analiz. Zarządzanie firmą bez pomysłu bardziej...

FiC_47_13.jpg

Osiem zasad lepszego budżetowania

W literaturze podkreśla się potrzebę ciągłego doskonalenia procesu budżetowania, eliminowania jego wad...

Temat numeru

Twarzą w twarz

Analizy

FiC_47_28.png

Brexit i co dalej? Czy Polscy przedsiębiorcy boją się wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii?

Magazyn Controlling 47/2016 Tekst otwarty

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to ostatnio temat wielu politycznych dyskusji. Postanowiliśmy do niego dołączyć i poprosiliśmy polskich przedsiębiorców o komentarz w sprawie Brexitu. Zjednoczone Królestwo jest ważnym partnerem handlowym naszego kraju, dlatego postawione przez nas pytania koncentrowały się głównie na spodziewanych skutkach wystąpienia z UE i jego dalszych konsekwencjach dla polskiej gospodarki.

Narzędzia i techniki

FiC_47_33.jpg

Excel w służbie planowania i prognozowania, czyli jak uniknąć „wróżenia z fusów

Żaden prezes w przedsiębiorstwie nie lekceważy wykonywanych analiz. Zarządzanie firmą bez pomysłu bardziej przypomina grę w kasynie niż rozsądne podejmowanie decyzji wpływających na dalszy rozwój oraz wzrost sprzedaży. Z pomocą tabel, funkcji i wykresów w Excelu można ułatwić sobie analizę oraz szybciej przejść do planowania, a następnie do prognozowania.

Finanse przedsiębiorstwa

FiC_47_56.jpg

Mezzanine finance – realna alternatywa finansowania przedsiębiorstw?

Przedsiębiorstwa mają do wyboru kilka form finansowania działalności, począwszy od kapitału własnego, a na kredycie kończąc. Ten pierwszy jest najdroższy i najbardziej ryzykowny, ten drugi – nie zawsze dostępny. Gdzieś w połowie na tzw. półpiętrze, pomiędzy finansowaniem dłużnym a kapitałowym, znajduje się finansowanie tzw. mezzanine. Jest ono droższe od kredytu, może być jednak ciekawą formą uzupełnienia potrzeb finansowych przedsiębiorstwa, gdy potrzebny jest kapitał na rozwój.

Labirynty controllingu

Przegląd sposobów wynagradzania członków zarządu

Stosowanie różnorakich form zatrudnienia jest jednym z wielu środków optymalizacji i ograniczenia kosztów spółki, także na poziomie rozliczania wynagrodzeń kadry zarządzającej, której zarobki często stanowią istotną część wynagrodzeń pracowników. Formę współpracy z zarządem każda spółka powinna dostosować do swoich indywidualnych potrzeb, w tym oczekiwań wobec zarządu oraz ewentualnej potrzeby poszukiwania oszczędności.

Problemy rachunkowości

Wydarzenia

Akademia Controllingu i Rachunkowości Zarządczej – edycja 2016

Magazyn Controlling 47/2016

Mamy przyjemność zaproponować Państwu specjalistyczne szkolenie w ramach Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej dla osób z sektora finansowego i zarządczego wsparcia biznesu. Formuła szkolenia opiera się na 7 komplementarnych modułach kursu, z których każdy trwa 4 tygodnie i obejmuje 2 warsztaty stacjonarne w Warszawie oraz 2 zestawy multimedialnych materiałów szkoleniowych dostępnych on-line.

Synergia narzędzi systemu kontroli wewnętrznej | Kraków 29-30 września 2016 r.

Barbara Dorosz   Magazyn Controlling 47/2016 Tekst otwarty

Mamy zaszczyt już po raz piętnasty zaprosić Państwa na wyjątkowe wydarzenie jakim jest Międzynarodowy Kongres Kontroli, Audytu, Antykorupcji i Zwalczania oszustw, który cieszy się już piętnastoletnią tradycją i nadal jest jedynym wydarzeniem o tym charakterze w Polsce. Umożliwia omówienie najważniejszych zmian i zagadnień w poszczególnych obszarach, jak również uzyskanie opinii ekspertów z Polski jak i z zagranicy.

Felieton

I co dalej?

Krzysztof Gołata   Magazyn Controlling 47/2016 Tekst otwarty

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii najpierw skoczyli do basenu, a dopiero w trakcie skoku postawili dość zasadne pytanie: czy w tym basenie jest woda? Nikt dzisiaj nie jest w stanie odpowiedzieć, jakie będą konsekwencje brytyjskiego „nie” dla przynależności do Unii Europejskiej. Dlaczego?

Po godzinach

Różnice między polską ustawą o rachunkowości UoR a Międzynarodowymi Standardami rachunkowości MSR

Maria Chochorek (partner Skrivanek)   Magazyn Controlling 47/2016 Tekst otwarty

Od lat trwa postępujący proces dostosowania polskich przepisów do regulacji międzynarodowych w zakresie rachunkowości. Zaobserwować można także fakt, że zarówno krajowe jak również międzynarodowe przepisy ulegają ciągłym zmianom. Nadal jednak pozostają różnice pomiędzy tymi regulacjami a to powoduje inną prezentację odpowiednich wartości w sprawozdaniach finansowych.

Differences between the Polish Accounting Act and International Accounting Standards (IAS)

Maria Chochorek (partner Skrivanek)   Magazyn Controlling 47/2016 Tekst otwarty

The ongoing process of adjusting Polish legislation to international accounting regulations has been carried out for years. It can be also observed that both national and international provisions are subject to constant changes. Nevertheless, there are still differences between those regulations, which cause that relevant values are differently presented in financial statements.

Leksykon

Wskaźniki obrotowości

Wskaźniki obrotowości1 mogą być wyrażone w dniach lub razach. W przypadku obliczania wskaźnika wyrażonego w dniach otrzymujemy informację o długości okresu, w którym zaangażowany kapitał jest zamrożony w określonym składniku aktywów. Im jest on krótszy krótszy tym, intensywność wykorzystania aktywa jest większa. 

O tym się mówi

Polecamy

Archiwum