Co powinni wiedzieć o upadłości i restrukturyzacji dyrektor finansowy i główny księgowy?

Od 1 stycznia 2016 r. w Polsce obowiązują nowoczesne przepisy prawne regulujące procedury restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorców. Wyodrębniono postępowanie restrukturyzacyjne od postępowania upadłościowego oraz wprowadzono nowe instytucje prawne, w szczególności postępowanie o zatwierdzenie układu oraz przygotowaną likwidację w upadłości.

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez przedsiębiorcę poprzez umożliwienie mu dokonania restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli, a w przypadku restrukturyzacyjnego postępowania sanacyjnego także w drodze sanacji.

Jedynie dłużnik może zdecydować o rozpoczęciu postępowania (wyjątek: postępowanie sanacyjne wobec niewypłacalnej osoby prawnej). Rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego jest dobrowolne. W przypadku większości postępowań restrukturyzacyjnych przedsiębiorca zachowuje zarząd nad przedsiębiorstwem.

Celem postępowania upadłościowego nie jest kontynuacja działalności przedsiębiorcy, lecz zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu, a jeżeli racjonalne względy na to pozwolą, zachowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum