Procesy, transformacje, zmiany. Jak LEAN Controlling wspomaga LEAN Enterprise

Finanse i Controlling 55/2018 Tekst otwarty

Ośmieleni frekwencją w czasie 4. Forum Nowoczesnego Controllingu w październiku 2017 r. oraz bogatsi o doświadczenia organizacyjne – nie tylko pozytywne – rozpoczęliśmy prace nad programem nowego, planowanego na wiosnę 2018 r., wydarzenia branżowego.

Początkowo w centrum naszej uwagi znalazł się controlling produkcji. Jest to obszar, któremu od pewnego czasu poświęcamy więcej miejsca w f+c. Jednak żywe reakcje – tak Czytelników, jak i uczestników Forum – na zagadnienia związane z tzw. szczupłym zarządzaniem oraz szczupłą produkcją sprawiły, że postanowiliśmy sprawdzić, czy odmieniane przez wszystkie przypadki słowo lean jest tylko chwilową modą, czy trwałym komponentem biznesowej rzeczywistości w Polsce.

Na kwiecień zapowiadamy nowe wydarzenie w kalendarzu imprez branżowych: PROCESY – TRANSFORMACJE – ZMIANY: jak LEAN Controlling wspomaga LEAN Enterprise. Na szczegóły organizacyjne i program trzeba jeszcze zaczekać, ale już dziś warto nakreślić ramy tematyczne tego wydarzenia.

W trakcie spotkania chcielibyśmy doprowadzić do konfrontacji dwóch punktów widzenia: czy istniejące narzędzia i metody stosowane w Lean Management są wystarczające, czy może są one nadużywane? Jak zdiagnozować sytuację przedsiębiorstwa i wyeliminować ewentualne zagrożenia. Nie może rzecz jasna zabraknąć tematyki Lean Manufacturing, stąd planowane są „narzędziowe” prelekcje na temat tzw. teorii ograniczeń (Theory of Constrains) jako narzędzia wspomagającego ustalanie priorytetów produkcyjnych oraz analiza progu rentowności wytwarzanego produktu lub świadczonej usługi.

Cennym uzupełnieniem wydaje się temat kolejnej prelekcji: planowanie sprzedaży a plan produkcji – analiza racjonalności planowania asortymentu produktów i usług w oparciu o „twarde” fakty.

W czasie spotkania PROCESY – TRANSFORMACJE – ZMIANY chcielibyśmy zaproponować także dyskusję na temat stosowania instrumentarium controllingowego przy optymalizacji wykorzystania mocy produkcyjnych. Z takim tematem dobrze skomponują się rozważania dotyczące ryzyka outsourcingu usług i produkcji. Ryzyko traktujemy tutaj jako nową zmienną w modelu „produkować czy kupować”.

Ponieważ w trakcie całej konferencji panować ma „duch” ideologii Lean, nie może zabraknąć tematu nierozerwalnie związanego ze „szczupłym przedsiębiorstwem” – komunikacji. Partycypacja wszystkich szczebli zarządzania w permanentnym procesie doskonalenia stawia szczególne oczekiwania wobec problemu komunikowania zmian. Będziemy chcieli zarówno podyskutować o „najlepszych praktykach” w tym zakresie, jak i przyjrzeć się zagrożeniom, które mogą skutecznie zablokować zmiany w organizacji.

Oprócz sesji plenarnej konferencji planujemy spotkania warsztatowe w mniejszych grupach. Jeden z warsztatów skoncentruje się na problemie decyzyjnym – produkować czy kupować (usługi, półprodukty, wyroby gotowe). Drugi natomiast skonfrontuje się z zagadnieniem, jak przygotować kalkulator korzyści z projektu poprawy produktywności.

Spotkanie branżowe LEAN Controlling, LEAN Enterprise odbędzie się w Warszawie 19 kwietnia 2018 r.

Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy