Strategie

FiC_52_65.jpg

Lean Management jako klucz do wzrostu wydajności i zmniejszenia strat

Sebastian Matyniak   Finanse i Controlling 52/2017 Tekst otwarty

Fundamentem koncepcji Lean Management jest stwierdzenie, że „klient jest najważniejszy” – dotyczy ono zarówno klienta zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Koncepcja ta realizowana jest poprzez doskonalenie procesów i rozwój pracowników, tak aby na czas dostarczać klientowi produkty i usługi najwyższej jakości. Lean Management stosowany jest zarówno w produkcji, jak i w usługach.

Synergiczny efekt procesu integracji metod EFQM i BSC

Połączenie najlepszych cech i atrybutów właściwych dla różnych metod strategicznego sterowania przedsiębiorstwem pozwala na korzystanie z efektu synergii. Dzięki ich komplementarnemu wykorzystaniu, firma ma szansę odnieść większe korzyści, a w konsekwencji większy sukces rynkowy. Przykładem integracji różnych rozwiązań w zakresie zarządzania strategią, leżącej u podstaw dążenia jednostki gospodarczej dodoskonałości, są modele EFQM i BSC.

Cel strategiczny firmy – celem każdego z pracowników

Żeby firma zrealizowała swoją strategię i dzięki temu osiągnęła zamierzony cel, każdy z pracowników organizacji musi pracować na ten sukces. Często zdarza się, że obrane misja i wizja, obrazujące strategię firmy, znane są garstce pracowników. Długofalowe założenia odnośnie do kierunku rozwoju i działalności nie są przeznaczone jedynie dla menedżerów, ale również dla kadry średniego i niższego szczebla. Dlaczego? One również mają bardzo duży wpływ na ich realizację. Firma jest jak mechanizm zegarka. Żeby cały zegar zrealizował swoje zadanie, czyli poprawnie wskazał czas, nawet jego najmniejsze trybiki muszą działać w określony sposób.

Witamy w czwartej rewolucji

Technologie z czwartej rewolucji przemysłowej, zwanej Industry 4.0, pomagają zwiększyć produktywność w firmach. Dla wielu przedsiębiorstw wdrożenie rozwiązań z zakresu Industry 4.0 może być ogromnym krokiem naprzód, ale tylko, jeśli zarządzający zrozumieją, co konkretnie znaczy ten trend i jakie korzyści może zapewnić.

Archiwum

Polecamy