Model EFQM. Jak skutecznie dążyć do doskonałości?

FiC_52_58.jpg

Koncepcja EFQM stanowi zintegrowany system biznesowy obejmujący wszystkie obszary zarządzania, składający się z danych wejściowych (umiejętności, potencjał), procesów oraz danych wyjściowych (wyniki).

Model dążenia do doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM Excellence Model; ang. European Foundation for Quality Management), założonej w 1988 r. przez 14 ówczesnych liderów europejskiej gospodarki1 w celu poprawy konkurencyjności, zakłada wprowadzenie pomiaru stopnia realizacji strategii2. Wykorzystuje on ideę kompleksowego zarządzania jakością TQM (Gomez, Costa, Lorente 2011, s. 485; Heras-Saizarbitoria, Casadesus, Marimon 2011, s. 201).

Koncepcja EFQM stanowi zintegrowany system biznesowy, obejmujący wszystkie obszary zarządzania, składający się z danych wejściowych (umiejętności, potencjał), procesów oraz danych wyjściowych (wyniki). Pełni ona rolę systemu pomiaru, dostarczającego informacje w celu podtrzymania procesu uczenia się, a w konsekwencji rozwoju umiejętności i poprawy wyników przedsiębiorstwa (Gorji, Siami 2011, s. 153). System ten powinien wspomagać kierownictwo firmy w podejmowaniu decyzji, mających na celu poprawę dokonań generowanych w warunkach konkurencyjnych. Zadaniem metody jest wsparcie jednostki w osiąganiu doskonałości w drodze systematycznej poprawy i alokacji procesów.

Model EFQM jest kompleksowym narzędziem samooceny i wzorem doskonałości, do którego należy dążyć, podejmując określone czynności w każdym z filarów działalności firmy, obejmujących kryteria określające (rysunek 1) (Bou-Llusar, Escrig-Tena, Roca-Puig, Beltran-Martin 2009, s. 6; Rusjan 2005, s. 364):

  • potencjał/umiejętności (przywództwo, pracownicy, polityka, zasoby, procesy);
  • wyniki (pracowników, odbiorców, społeczeństwa, kluczowe rezultaty działalności).

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy