Narzędzia i techniki

Doświadczeni finansiści omawiają zastosowanie współczesnych narzędzi finansowych i controllingowych wskazując na korzyści, zagrożenia i metody obarczone najmniejszym ryzykiem. Przyglądamy się technikom sterowania płynnością finansową, zarządzania przepływami pieniężnymi czy wdrażania skutecznych rachunków kosztów. Nasi eksperci prezentują sprawdzone rozwiązania w podziale na controlling finansowy, operacyjny i strategiczny.

Niekonwencjonalne modele pomiaru wyników

Pomiar wyników stanowi komponent systemu sterowania wynikami. Proces ten obejmuje szereg działań ukierunkowanych na osiągnięcie przez przedsiębiorstwo doskonałości w zakresie konkurowania na rynku oraz efektywności podejmowanych w tym celu czynności. Służy on ilościowemu określaniu skuteczności działań (Neely, Mills, Platts, Gregory, Richards, 1996, s. 424).

...to cloud or not to cloud...

Świat biznesu zmierza ku rozwiązaniom chmurowym. Mimo że cloud jest dostępny w wielu wersjach, na rynku od lat wątpliwości budzi kwestia bezpieczeństwa informacji zamieszczanych w serwerach chmurowych. Tutaj warto przedstawić tezę, że bezpieczeństwo nie jest problemem narzędzi, tylko ludzi. To właśnie ich interesują firmowe tajemnice.

FiC_49_63.jpg

Analiza rentowności i ryzyka inwestycji modernizacyjnych wykonywana metodą różnicową

Inwestycje w aktywa trwałe możemy podzielić na rozwojowe, modernizacyjne i odtworzeniowe. Można oczywiście spotkać inne (bardziej szczegółowe) klasyfikacje. W tym artykule omówiono problem wykonania analizy rentowności dla inwestycji modernizacyjnych. Przeprowadza się je na już istniejących aktywach. Realizacja inwestycji modernizacyjnych powoduje generowanie dla inwestora dodatkowych korzyści w porównaniu do okresu przed inwestycją

FiC_49_40.jpg

Wprowadzenie do BPMN

Zarządzanie procesami biznesowymi (BPMN – ang. Business Process Management and Notation) jest całościowym podejściem do zarządzania, które bazuje na optymalizacji procesów biznesowych przy wykorzystaniu ich modelowania. Podejście to cieszy się coraz szerszym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, jednak narosło wokół niego sporo mitów.

FiC_49_49.jpg

Wykorzystanie wskaźników efektywności w doskonaleniu wyników przedsiębiorstwa

Wskaźniki determinują sposób postrzegania firmy przez banki, fundusze, zarząd oraz pracowników na różnych szczeblach organizacji. Używa się ich do podejmowania kluczowych decyzji zarządczych. Mogą pomóc wspiąć się na szczyt lub spaść na sam dół. Czy na pewno pracownicy organizacji rozumieją stosowane wskaźniki? Czy wiedzą, jakie zadania muszą wykonać, żeby przybliżyć przedsiębiorstwo do sukcesu, choćby o jeden krok?

Archiwum

Polecamy