Narzędzia i techniki

Doświadczeni finansiści omawiają zastosowanie współczesnych narzędzi finansowych i controllingowych wskazując na korzyści, zagrożenia i metody obarczone najmniejszym ryzykiem. Przyglądamy się technikom sterowania płynnością finansową, zarządzania przepływami pieniężnymi czy wdrażania skutecznych rachunków kosztów. Nasi eksperci prezentują sprawdzone rozwiązania w podziale na controlling finansowy, operacyjny i strategiczny.

MC_57_58.jpg

Szybka analiza utraconych klientów w Tableau

Tworząc dowolny raport w narzędziu Business Intelligence, pokazujemy na dashboardzie bieżące wyniki, wyniki z poprzednich okresów rozliczeniowych, rentowność, zyski i inne KPI istotne dla naszego biznesu. Jeśli przygotowałeś raport, z którego wynika, że firma ma złe wyniki, to oczywiste jest to, że powinieneś być przygotowany na pytanie: Co możemy zrobić, żeby je poprawić?

BPMN jako narzędzie wsparcia planowania finansowego

Planowanie finansowe, jako jedno z narzędzi współczesnej rachunkowości zarządczej, jest oczywistym elementem każdego przedsięwzięcia gospodarczego. BPMN (Business Process Modeling and Notation) jako język zapisu procesów biznesowych (modelowania procesów) to skuteczne narzędzie wsparcia planowania finansowego (ex ante), gdyż umożliwia przeprowadzenie symulacji.

info_8_formatowanie_warunkowe.jpg

Power Query – rewolucja w programie Excel, która oszczędzi godziny

Była połowa 2013 r. Pierwsi użytkownicy programu Excel otrzymywali egzemplarze programu Excel 2013, gdy Microsoft udostępnił na swojej stronie premierową wersję dodatku do programu Excel o nazwie Power Query. Ten, kto się z nim zapoznał i śledził jego rozwój, już nigdy nie wrócił do tradycyjnego sposobu przygotowywania danych do raportów. Dziś, prawie pięć lat później, dodatek pozostaje w zasadzie nieznany użytkownikom programu Excel, mimo że trafił do Excela 2016/365, a pobrać może go każdy, kto dysponuje Excelem przynajmniej w wersji 2010.

ABC SAP-a: SAP S/4 HANA

Portfolio produktów spod znaku niemieckiego SAP jest ogromne. Spośród wielu produktów i modułów ciekawym rozwiązaniem jest SAP S/4 HANA, czyli system ERP wspierający zarządzanie firmą w czasie rzeczywistym, co umożliwia płynne działanie zarówno w chmurze, jak i on demand. Przyjrzyjmy się mu bliżej.

FiC_54_28.jpg

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jako sposób na aktywne kształtowanie środowiska pracy i podniesienie wydajności

Pierwszą metodę oceny zarządzania bezpieczeństwem opracowano w 1978 r. (ISRS). Prawie 11 lat później, w 1989 r. przyjęto europejską dyrektywę ramową dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy (dyrektywa 89/391/EWG), która gwarantuje ujednolicenie w państwach członkowskich minimalnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Do chwili obecnej w UE wydano około 100 dyrektyw odnoszących się pośrednio lub bezpośrednio do problematyki BHP.

mc_52_budzetowanie.jpg

Proces budżetowania kosztów i wyniku zakładu produkcyjnego na podstawie planów sprzedaży na regiony i klientów

Budżetowanie kosztów i wyniku zakładu produkcyjnego nie odbywa się w oderwaniu od planowania wyników innych obszarów funkcjonalnych w przedsiębiorstwie. Wielkość planowanej produkcji zależy w największym stopniu od planowanego wolumenu sprzedaży oraz od zapewnienia wystarczającego poziomu stanów magazynowych. W ramach grupy kapitałowej lub w przedsiębiorstwie posiadającym kilka oddziałów w jednym kraju wielkości te rozdzielane są w pierwszej kolejności na regiony, kraje oraz klientów.

Archiwum

Polecamy