Redukcja ryzyka wynikającego z błędu człowieka w modelu Jamesa Reasona

Czynnik ludzki jest jednym z najpowszechniejszych i najtrudniejszych do redukcji generatorów błędów powstających w organizacji. Na gruncie praktyki zarządzania opracowanych zostało wiele modeli i koncepcji wskazujących na sposoby postępowania z ryzykiem, również tym wynikającym z winy człowieka. Ciekawą koncepcję dotyczącą tej problematyki przedstawił James Reason. Opracowany przez niego model pokazuje, w jaki sposób kolejne naruszenia procedur i zasad bezpieczeństwa prowadzą do powstawania błędów i towarzyszących im wypadków przy pracy.

Człowiek źródłem błędów

Problem z występowaniem błędów w organizacji może być analizowany na dwóch płaszczyznach: człowieka i systemu. Oba te podejścia mają własne modele i oparte są na innych filozofiach zarządzania ryzykiem w organizacji. Zrozumienie różnic występujących między nimi jest istotne z perspektywy opracowania i zastosowania najlepszych rozwiązań zarządzania ryzykiem w organizacji. Czynnik ludzki należy traktować jako jeden z podstawowych zasobów organizacji. Ma on jednak charakter specyficzny, wyraźnie odróżniający go od innych zasobów produkcyjnych, np. rzeczowych, finansowych czy energetycznych. Wynika to przede wszystkim z tego, że:

  • człowiek nie „zużywa się” w toku pracy (tak jak zasoby produkcyjne), a co więcej – jest w stanie zwiększać swój potencjał,
  • wartość człowieka w organizacji z biegiem czasu rośnie, a nie maleje, tak jak ma to miejsce w przypadku zasobów rzeczowych,
  • człowiek jest nośnikiem innych, cennych dla organizacji zasobów – kreatywności, wiedzy, innowacji, a jednocześnie sam decyduje, jaką część tych zasobów przekaże organizacji,
  • człowiek jest w stanie wykorzystać potencjał, jaki tkwi w innych zasobach pozostających do dyspozycji przedsiębiorstwa.

Ta unikalność człowieka jako zasobu organizacyjnego jest również źródłem dodatkowych kategorii ryzyka, które nie występują w przypadku pozostałych zasobów organizacyjnych. W tym miejscu warto wymienić chociażby zagrożenia wynikające z braku motywacji pracowników, popadnięcia w rutynę, nieuwagi i niedokładności podczas wykonywania pracy, przeoczenia, a w skrajnych wypadach również celowego działania na szkodę organizacji.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy