Piramida wyników (model SMART)

Piramida wyników (ang. Performance Pyramid), znana również pod nazwą modelu SMART (ang. Strategic Measurement Analysis and Reporting Technique – Analiza mierników strategicznych i technik ich raportowania), jest metodą zarządzania strategicznego opracowaną przez Lyncha i Crossa (1988, 1991, 1993). Zadaniem tej koncepcji jest przekazywanie informacji oraz celów wyznaczonych przez naczelne kierownictwo na wszystkie poziomy zarządzania przedsiębiorstwem.

Piramida wyników wspomaga również proces komunikowania i raportowania danych wewnętrznym odbiorcom informacji, przy uwzględnieniu ich celów finansowych i niefinansowych (Michalak 2008, s. 118–119). Metoda rozróżnia obszary efektywności wewnętrznej i zewnętrznej w pomiarze dokonań. Uwzględnia wizję, zasoby oraz system podtrzymujący organizację w jego holistycznym podejściu w stosunku do potrzeb, diagnozy oraz poprawy wyników.

Koncepcja piramidy wyników uwzględnia wpływ kultury organizacyjnej na dokonania przedsiębiorstwa (Wedman 2010). Według tej metody kultura organizacji obejmuje następujące elementy podtrzymywania (obsługi) systemu (Steege, Marra, Jones 2012, s. 34):

  • wiedzę i umiejętności (tworzą je informacje i pomysły pracowników służące skutecznej realizacji zadań),
  • potencjał (wydajność) działań (oznaczający zdolność, umiejętność wykonywania powierzonej pracy),
  • systemy wynagradzania, premiowania i motywowania (ich celem jest poprawa osiąganych wyników),
  • oczekiwania i sprzężenie zwrotne (zgodność oczekiwań pracowników w relacji do osiąganej wydajności pracy; zwrotny przepływ informacji sprzyja poprawie wyników),
  • system wartości i świadomość własnej tożsamości (pracownicy sami się motywują do pracy i mają poczucie własnej wartości i kompetencji),
  • narzędzia, otoczenie i procesy (pracownicy mają zapewnione środki niezbędne do prawidłowego wykonywania pracy; procesy funkcjonują skutecznie i efektywnie).

Na Rysunku 1 przedstawiono miejsce kultury organizacyjnej w ramach koncepcji piramidy wyników.

System wykorzystuje różne wskaźniki, w zależności od poziomu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa (Michalak 2008, s. 119):

  • mierniki rynkowe i finansowe (na szczeblu strategicznych jednostek biznesu),
  • mierniki wydajności, elastyczności i zadowolenia klientów (na szczeblu operacyjnych jednostek biznesu),
  • mierniki jakości dostaw, strat i cykliczności (na szczeblu ośrodków odpowiedzialności).

Celem piramidy wyników jest przedstawienie kompleksowego modelu działalności na różnych płaszczyznach funkcjonowania podmiotu poprzez podział celów strategicznych i sprecyzowanie miar ich oceny, aby umożliwić zarówno przygotowanie spójnej strategii, jak i pomiar stopnia jej wykonania.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy