Labirynty controllingu

Analizujemy najważniejsze zagadnienia w zakresie controllingu finansowego, operacyjnego oraz strategicznego, rozkładamy każdy przypadek na czynniki pierwsze i oceniamy, jak podjęte działania wpłyną na bezpieczeństwo finansów firmy. Nie unikamy tematów "z pogranicza", hybrydowych uznając, że dyrektor finansowy i controller muszą sięgać po wiedzę i doświadczenia z innych obszarów.

ERP – czy wiesz, czego potrzebujesz i jakim narzędziem dysponujesz?

Potrzeba posiadania systemu ERP w przedsiębiorstwie jest niepodważalna. Jeżeli jeszcze nie zdążyła się objawić, z pewnością da o sobie znać w najmniej oczekiwanym momencie i może spowodować ogromne straty, nie tylko finansowe, lecz również wizerunkowe. Kluczowe pytanie, które powinna zadać sobie organizacja ucząca się – czy stać mnie na brak wiedzy o własnym przedsiębiorstwie?

Nowe prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe – rewolucja w przepisach i szansa na nowy start dla zadłużonych przedsiębiorców

Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszły w życie przepisy nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne, które istotnie zmieniają porządek prawny w odniesieniu do sytuacji firm znajdujących się w stanie niewypłacalności lub takim stanem zagrożonych. Ustawa ta wprowadza nie tylko zupełnie nowe prawo restrukturyzacyjne, ale dodatkowo istotną nowelizację ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, która ma się stać regulacją dotyczącą wyłącznie procesów likwidacyjnych.

Elementy składowe budżetu personalnego w ujęciu podatkowo-kadrowo-płacowym

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika znacznie przekracza wartość wynagrodzenia wypłacanego mu w kwocie netto. Na elementy składowe wpływa wiele różnych czynników, a wynagrodzenie pracownika obciążone jest wieloma kosztami dodatkowymi, zarówno obniżającymi wynagrodzenie brutto, jak i stanowiącymi dodatkowe zobowiązanie przedsiębiorcy, poza wynagrodzeniem brutto.

Elektroniczne dostarczenie PIT-11 podatnikowi przez płatnika

„Przepisy podatkowe nie regulują zasad przekazywania deklaracji podatkowych pomiędzy podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi”, a „zasady dokonywania doręczeń podmiotom prywatnym nie zostały uregulowane przez przepisy prawa podatkowego”. Powstało wobec tego pytanie, czy można dostarczyć podatnikowi deklarację PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ochrona przed wrogim przejęciem strategicznych spółek – nowe regulacje

Dnia 24 lipca 2015 r. Sejm RP przyjął ustawę o kontroli niektórych inwestycji (dalej: ustawa o kontroli). Została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 31 sierpnia 2015 r. i weszła w życie po upływie 30 dni od tej daty. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy o kontroli, ma ona wprowadzić „do porządku prawa polskiego mechanizmy kontroli inwestycji w strategicznych sektorach gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej celem ochrony bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego”.

Przerobowy Rachunek Kosztów – Throughput Accounting (TA)

Logika i istota Przerobowego Rachunku Kosztów (Throughput Accounting) wiąże się ściśle z Teorią Ograniczeń (Theory of Constraints – TOC). Za twórcę TOC uważany jest E.M. Goldratt. Podstawy tej teorii E.M. Goldratt przekazał w książce „Cel I”, a później w „Cel II” oraz wielu innych publikacjach. Teoria Throughput Accounting została przedstawiona przez T. Corbetta w książce „Finanse do góry nogami” (tytuł oryginału: „Throughput Accounting”), opublikowanej przez wydawnictwo MINT Books.

cfo-or-chief-financial-officer-on-black-block-xs.jpg

Odpowiedzialność dyrektora finansowego

Odpowiedzialność dyrektora finansowego za prowadzenie polityki finansowej w firmie jest określona bardzo szeroko. Co do zasady, osoba ta sprawuje nadzór nad działaniami związanymi z finansami i rachunkowością organizacji. Jest to, oczywiście, wycinek obowiązków dyrektora finansowego, z którymi wiążą się różne rodzaje odpowiedzialności: od faktycznej – wynikającej z pozostawania w stosunku podległości służbowej lub zawartego kontraktu – do prawnej – za podejmowane działania bądź zaniechanie określonych działań – włącznie.

Archiwum

Polecamy