Labirynty controllingu

Analizujemy najważniejsze zagadnienia w zakresie controllingu finansowego, operacyjnego oraz strategicznego, rozkładamy każdy przypadek na czynniki pierwsze i oceniamy, jak podjęte działania wpłyną na bezpieczeństwo finansów firmy. Nie unikamy tematów "z pogranicza", hybrydowych uznając, że dyrektor finansowy i controller muszą sięgać po wiedzę i doświadczenia z innych obszarów.

Przegląd sposobów wynagradzania członków zarządu

Stosowanie różnorakich form zatrudnienia jest jednym z wielu środków optymalizacji i ograniczenia kosztów spółki, także na poziomie rozliczania wynagrodzeń kadry zarządzającej, której zarobki często stanowią istotną część wynagrodzeń pracowników. Formę współpracy z zarządem każda spółka powinna dostosować do swoich indywidualnych potrzeb, w tym oczekiwań wobec zarządu oraz ewentualnej potrzeby poszukiwania oszczędności.

FiC_46_56.jpg

IPO Jak przygotować prospekt emisyjny?

IPO to skrót angielskiego pojęcia initial public offering, co oznacza wprowadzenie spółki na rynek giełdowy. Jest to proces zazwyczaj kilkumiesięczny i wymaga ścisłej współpracy ze strony samej spółki, doradców prawnych, domu maklerskiego oraz biegłych. Wiąże się z tym konieczność przygotowania prospektu emisyjnego, zatwierdzanego następnie przez KNF.

FC_45_61.jpg

Kontrola zobowiązań handlowych

Zobowiązania handlowe to jedno ze źródeł finansujących bieżącą działalność. Warto właściwie nimi zarządzać i je kontrolować. Brak kontroli może zakłócić funkcjonowanie firmy, m.in. narażając ją na kary umowne, dodatkowe koszty pozyskania finansowania lub nawet utratę płynności. Przedstawiamy kilka narzędzi, które pomogą uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji i przyniosą firmie dodatkowe korzyści.

FC_45_75.jpg

Nowe zasady odpowiedzialności członków zarządu i ich obowiązki związane z nowelizacją prawa upadłościowego

Od początku roku obowiązują przepisy nowego prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego. Bardzo szerokie zmiany wprowadzone w wyniku wspomnianej regulacji omówiłem już w poprzednim numerze magazynu. Zasygnalizowałem wówczas, że w wyniku nowelizacji zmianie uległy także zasady odpowiedzialności członków zarządu spółek prawa handlowego. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej tej kwestii.

ERP – czy wiesz, czego potrzebujesz i jakim narzędziem dysponujesz?

Potrzeba posiadania systemu ERP w przedsiębiorstwie jest niepodważalna. Jeżeli jeszcze nie zdążyła się objawić, z pewnością da o sobie znać w najmniej oczekiwanym momencie i może spowodować ogromne straty, nie tylko finansowe, lecz również wizerunkowe. Kluczowe pytanie, które powinna zadać sobie organizacja ucząca się – czy stać mnie na brak wiedzy o własnym przedsiębiorstwie?

Archiwum

Polecamy