Labirynty controllingu

Analizujemy najważniejsze zagadnienia w zakresie controllingu finansowego, operacyjnego oraz strategicznego, rozkładamy każdy przypadek na czynniki pierwsze i oceniamy, jak podjęte działania wpłyną na bezpieczeństwo finansów firmy. Nie unikamy tematów "z pogranicza", hybrydowych uznając, że dyrektor finansowy i controller muszą sięgać po wiedzę i doświadczenia z innych obszarów.

FiC_48_87.jpg

Odpowiedzialność członka zarządu ds. finansowych za zobowiązania spółki kapitałowej

W polskim prawie wyróżnia się dwa rodzaje spółek kapitałowych: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. W obrocie gospodarczym największą popularnością wśród wszystkich spółek cieszy się ta pierwsza. Według danych GUS, w czerwcu 2016 r., funkcjonowało w Polsce ponad 401 000 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością spośród 478 891 wszystkich spółek handlowych zarejestrowanych w naszym kraju.

Przegląd sposobów wynagradzania członków zarządu

Stosowanie różnorakich form zatrudnienia jest jednym z wielu środków optymalizacji i ograniczenia kosztów spółki, także na poziomie rozliczania wynagrodzeń kadry zarządzającej, której zarobki często stanowią istotną część wynagrodzeń pracowników. Formę współpracy z zarządem każda spółka powinna dostosować do swoich indywidualnych potrzeb, w tym oczekiwań wobec zarządu oraz ewentualnej potrzeby poszukiwania oszczędności.

FiC_46_56.jpg

IPO Jak przygotować prospekt emisyjny?

IPO to skrót angielskiego pojęcia initial public offering, co oznacza wprowadzenie spółki na rynek giełdowy. Jest to proces zazwyczaj kilkumiesięczny i wymaga ścisłej współpracy ze strony samej spółki, doradców prawnych, domu maklerskiego oraz biegłych. Wiąże się z tym konieczność przygotowania prospektu emisyjnego, zatwierdzanego następnie przez KNF.

FC_45_61.jpg

Kontrola zobowiązań handlowych

Zobowiązania handlowe to jedno ze źródeł finansujących bieżącą działalność. Warto właściwie nimi zarządzać i je kontrolować. Brak kontroli może zakłócić funkcjonowanie firmy, m.in. narażając ją na kary umowne, dodatkowe koszty pozyskania finansowania lub nawet utratę płynności. Przedstawiamy kilka narzędzi, które pomogą uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji i przyniosą firmie dodatkowe korzyści.

FC_45_75.jpg

Nowe zasady odpowiedzialności członków zarządu i ich obowiązki związane z nowelizacją prawa upadłościowego

Od początku roku obowiązują przepisy nowego prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego. Bardzo szerokie zmiany wprowadzone w wyniku wspomnianej regulacji omówiłem już w poprzednim numerze magazynu. Zasygnalizowałem wówczas, że w wyniku nowelizacji zmianie uległy także zasady odpowiedzialności członków zarządu spółek prawa handlowego. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej tej kwestii.

Archiwum

Polecamy