Labirynty controllingu

Analizujemy najważniejsze zagadnienia w zakresie controllingu finansowego, operacyjnego oraz strategicznego, rozkładamy każdy przypadek na czynniki pierwsze i oceniamy, jak podjęte działania wpłyną na bezpieczeństwo finansów firmy. Nie unikamy tematów "z pogranicza", hybrydowych uznając, że dyrektor finansowy i controller muszą sięgać po wiedzę i doświadczenia z innych obszarów.

FiC_51_88.jpg

O controllingu, dinozaurach i sprawności bojowej

Radosław Kozieja   Finanse i Controlling 51/2017 Tekst otwarty

Armia USA to jedna z największych organizacji działających na naszym globie. Jak każda firma, ma wyznaczane cele, które realizuje i których efektywność jest mierzona i oceniana. Choć możemy sobie wyobrazić wiele miar i ocen skuteczności, to z punktu widzenia controllingu i finansów jest jedna najważniejsza miara ekonomiczna – T3R (Tooth to Tail Ratio). 

FiC_50_75.jpg

Audyt legalności oprogramowania

Podstawowym ryzykiem używania oprogramowania przez przedsiębiorcę jest racjonalnie uzasadnione przekonanie o jego legalności, które świadczy m.in. o szacunku dla prawa własności intelektualnej innego podmiotu. To przekonanie jest budowane przez szereg czynników, do których niewątpliwie należą: ład organizacyjny IT, strategiczne zarządzanie IT, zasobami i ryzykiem, stosowanie w informatyce zasad governance – risk – compliance (GRC). Najlepszy sposób uzyskania niezależnego zapewnienia o legalności oprogramowania stanowi przeprowadzenie audytu w tym zakresie.

Środki trwałe według krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego – w zarysie

Piotr Staszkiewicz Agnieszka Borguńska (partner Skrivanek)   Finanse i Controlling 50/2017 Tekst otwarty Materiał powstał przy współpracy z partnerem logo_skrivanek.jpg

Pomiędzy krajowymi1 regułami prawa bilansowego a międzynarodowymi zasadami sprawozdawczości istnieją różnice zarówno w zakresie samych definicji, jak i późniejszych operacji na środkach trwałych. Poniżej zajmiemy się wyceną, kwestią amortyzacji oraz utratą wartości środków trwałych.

Tangible items – property, plant and equipment by national and international balance sheet law – at a glance

Piotr Staszkiewicz Agnieszka Borguńska (partner Skrivanek)   Finanse i Controlling 50/2017 Tekst otwarty Materiał powstał przy współpracy z partnerem logo_skrivanek.jpg

The domestic1 rules of the balance sheet law and international accounting principles exhibit differences, both in terms of the definitions per se, as well as with reference to the subsequent operations on tangible items. In this paper we will discuss the measurement, the issue of depreciation and impairment of tangible items.

Błędy i utrudnienia przy wdrażaniu BSC. Praktyczne aspekty, na które należy zwrócić uwagę, przystępując do wdrożenia koncepcji zbilansowanej karty wyników

Implementacja zbilansowanej karty wyników (ang. Balanced Scorecard; w skrócie BSC) jest trudnym i czasochłonnym procesem. Wymaga od organizacji zaangażowania całego personelu z różnych szczebli zarządzania oraz wypracowania odpowiedniej atmosfery sprzyjającej planowanym zmianom.

Archiwum

Polecamy