Od raportowania liczb do rozumienia biznesu – kim powinien być controller?

FiC_55_89.jpg

Informacja biznesowa jest podstawą zarządzania. Menedżerowie najwyższej klasy mają coraz większe oczekiwania dotyczące szybkości i jakości informacji, które służą im do podejmowania decyzji. Tym samym rośnie znaczenie controllingu jako systemu informowania. Jednak sam system, choćby najbardziej profesjonalny, bez ludzi, którzy go tworzą, utrzymują i obsługują nie ma żadnej wartości.

Controller to doradca zarządu, traktowany jako partner biznesowy zajmujący się fachową interpretacją wyników, relacji i liczb. Jego zadaniem jest wyszukiwanie odpowiednich dróg wiodących do celów określonych w firmie. Uważa się go również za specjalistę wspierającego metodycznie i informacyjnie przygotowane w przedsiębiorstwach decyzje. Controllerzy przekładają wizję na liczby, szacując przyszłą wartość przedsiębiorstwa.

Controller dba o finanse, strategie i procesy, troszcząc się o gospodarne działanie firmy. Koordynuje cele i plany cząstkowe oraz kształtuje proces kontroli, aby każdy menedżer mógł podejmować działania ukierunkowane na cele, jednocześnie umożliwiając dostęp do niezbędnych dla ich osiągnięcia danych i informacji.

Rolę controllera w organizacji determinują wprost rynek oraz cele właściciela firmy. Najczęściej takim celem będzie określony poziom zwrotu. Zarządzający będą dążyli do jego osiągnięcia w najszybszy i najbezpieczniejszy dla siebie sposób. Oznacza to w większości przypadków optymalizację kosztów stałych, w tym również kosztów pracy. Współczesny controller musi więc skupiać się na analizie efektywności pracy, a co za tym idzie – na analizie kosztowej funkcjonujących procedur, kosztów związanych z zarządzaniem, kosztów wsparcia, kosztów uzyskania takiego, a nie innego wyniku danej jednostki.

Realizacja koncepcji controllingowej może być przeprowadzona bądź we własnym zakresie poprzez utworzenie zespołów zadaniowych, bądź powierzona specjalistom z zewnątrz (outsourcing). W ramach zespołów zadaniowych wyodrębnia się grupy robocze: wykonawcze, doradcze, koordynacyjne i decyzyjne. Liczba, skład osobowy, zadania grup podlegają elastycznym zmianom w zależności od pojawiających się potrzeb. Zespół zadaniowy zostaje rozwiązany po osiągnięciu ustalonego celu. Controller z zewnątrz ma natomiast z reguły duże doświadczenie w opracowywaniu koncepcji controllingu, więc jego wdrożenie nie wywołuje konfliktów między kierownikami centrów.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy