Strategia innowacji firmy i jej finansowanie - o czym pamiętać

DiF_17_03.jpg

Innowacyjność to w obecnych czasach konieczność. Jest głównym czynnikiem wpływającym na rozwój przedsiębiorstw, ale też w coraz większym stopniu pozwala na budowanie przewagi konkurencyjnej. Mimo tego wiele firm nie wie, jak podejść do prowadzenia działalności innowacyjnej w sposób systematyczny. Dotyczy to w szczególności tych podmiotów, które dotychczas nie prowadziły żadnych prac nad tworzeniem własnych rozwiązań technicznych, ich usprawnień bądź nie opracowywały autorskich sposobów świadczenia usług. Firmy te często też nie dysponują pracownikami, którzy mogliby takie prace prowadzić. Co więcej, dotychczas nie brały nawet pod uwagę współpracy z ekspertami zewnętrznymi z jednostek naukowych.

Od czego zacząć?

Przy planowaniu rozwoju działalności innowacyjnej niezwykle ważne jest przyjęcie kompleksowego podejścia. Dążenie do podniesienia poziomu innowacyjności musi być czymś więcej niż realizacją jednostkowych projektów badawczych. Nastawienie na innowacyjność to zmiana sposobu myślenia o całokształcie działalności firmy i wszystkich zachodzących w niej procesach. Budowanie wartości firmy na bazie nowych technologii wymaga więc sformułowania kompleksowej strategii innowacji. Podstawowe kroki jej definiowania są takie same jak w przypadku innych dokumentów strategicznych – określenie celów, analiza

i przypisanie zasobów, priorytetyzacja działań, wytyczenie harmonogramu realizacji i monitorowania. Dodatkowo istnieje jednak szereg elementów specyficznych dla strategii innowacyjności, których wdrożenie decyduje o jej skuteczności:

Stan faktyczny i bieżąca aktualizacja

Rozwój nowych technologii ma charakter niezwykle dynamiczny. Co miesiąc do urzędów patentowych zgłaszane są setki nowych wynalazków i rozwiązań technologicznych. Mając na uwadze kosztochłonność prowadzenia badań, a także fakt, że około 25% wszystkich wydatków na badania i rozwój dotyczy kwestii, które zostały już rozwiązane lub opracowane, szczególnego znaczenia nabiera bieżący monitoring działalności konkurencji, a także identyfikacja nisz technologicznych oraz trendów rozwojowych w danej branży.

Rezygnacja z podejścia liniowego (kaskadowego) na rzecz ciągłego (zwinnego)

Duża zmienność uwarunkowań zewnętrznych (stanu rozwoju technologii, zapotrzebowania rynkowego, trendów technologicznych) i równocześnie duża niepewność towarzysząca realizacji projektów B+R wymuszają odejście od tradycyjnego, liniowego sposobu realizacji działań. Wykorzystanie metodyki zwinnej (stosowanej wcześniej przede wszystkim w projektach dotyczących tworzenia oprogramowania) umożliwia szybkie dostosowanie prowadzonych działań do zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy