Rola „wsadu inwestycyjnego” oraz zasady prawidłowego wykonania modelu inwestycyjnego

DiF_20_07.jpeg
Do prawidłowego wykonania każdego modelu finansowego, a w szczególności modelu inwestycyjnego, niezbędne są dane i informacje. Ich zbiór można nazwać „wsadem do modelu inwestycyjnego”. Ponieważ na bazie założeń wynikających z zebranych danych i informacji w pewnym stopniu kreujemy przyszłość w kontekście szacowania przyszłych korzyści dla inwestora, to z dużą pewnością możemy założyć, że prawdopodobieństwo odzwierciedlenia przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez wytworzone bądź nabyte pracujące aktywa będzie proporcjonalna do jakości wsadu do modelu inwestycyjnego.

Zdaję sobie sprawę, że dla większości czytelników opisywany obszar zagadnień jest doskonale znany, ale warto w chwili wolnego czasu, przy dobrej kawie przypomnieć sobie pewne kwestie związane z wykonaniem modeli inwestycyjnych.

Jeżeli będziemy chcieli zbadać w analizie ryzyka zmienne, które są na poziomie technologicznym, to wsad do modelu musi zawierać osobno część technologiczną i część finansową, a wsad do modelu finansowego będzie stanowił bufor pomiędzy założeniami, które są niezbędne do wykonania obliczeń technologicznych, a projekcją raportów finansowych i w konsekwencji wynikami końcowymi z analizy.

Przykładem na tego typu wsad inwestycyjny może być przygotowywana przeze mnie kilka lat temu analiza projektu inwestycyjnego budowy biogazowni rolniczej, gdzie bazą do oszacowania ilości energii elektrycznej i ciepła wyprodukowanego w kogeneracji jest zawarta w substratach (odpadach organicznych będących paliwem pierwotnym do biogazowni) energia chemiczna. W analizie wrażliwości dla projektu okazało się, że po przychodach ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła to właśnie zawartość energii chemicznej zawartej w kiszonce kukurydzy (zawartość suchej masy organicznej odpowiadającej za jakość energetyczną substratu), która była podstawowym substratem, stanowiła drugą co do wrażliwości zmienną projektu.

Dane i informacje, które powinny się znaleźć we wsadzie inwestycyjnym:

 • dane technologiczne do oszacowania wolumenu produktu, stanowiącego przedmiot sprzedaży;
 • dane bazowe do wykonania modelu;
 • harmonogram rzeczowo-finansowy dla nakładów inwestycyjnych;
 • zagregowane1 pozycje nakładów inwestycyjnych (w kategoriach bilansowych) z podanymi stawkami amortyzacji podatkowej i bilansowej (bardziej istotnej z punktu widzenia inwestora);
 • struktura finansowania projektu z podanymi kosztami pozyskania poszczególnych pozycji kapitału własnego i obcego;
 • parametry do wykonania projekcji finansowania inwestycji kapitałem obcym (np. kredytem inwestycyjnym);
 • dane i informacje do wykonania projekcji przychodów operacyjnych;
 • dane i informacje do wykonania projekcji kosztów zmiennych;
 • dane i informacje do wykonania projekcji kosztów stałych;
 • dane i informacje do wykonania projekcji kapitału obrotowego;
 • zdefiniowanie wszystkich kluczowych zmiennych projektu, które będą przedmiotem do wykonania analizy wrażliwości oraz obliczenia progów rentowności (dla NPV = 0) oraz wykonania, o ile zachodzi taka potrzeba, pełnej analizy ryzyka (wykonywanej najczęściej metodą Monte Carlo);
 • inne niezbędne dane i informacje, które są istotne ze względu na specyfikę projektu.

Przykłady danych i informacji

Proste przykłady danych i informacji, które wymieniłem, są przedstawione w tabelach. Zaczerpnąłem je z przykładu, który był wykonywany w ramach webinarium pod nazwą „Analiza rentowności i ryzyka projektów inwestycyjnych w nieruchomości komercyjne”, są więc one w dużym stopniu uproszczone.

Dodatkowo powinno się pozyskać i wykazać wszystkie pozostałe koszty związane z finansowaniem projektu długiem.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy