Ocena ryzyka inwestycyjnego

FiC_56_75.jpg

Jedną z podstawowych części analizy finansowej projektu inwestycyjnego jest wykonanie oceny ryzyka. Pełna ocena ryzyka składa się natomiast z dwóch etapów: analizy wrażliwości projektu i pełnej analizy ryzyka finansowego i ekonomicznego. Ta pierwsza odpowiada na pytanie: „co by było, gdyby…?”. Analiza ryzyka inwestycyjnego rozstrzyga natomiast, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia określonych wartości wskaźników rentowności dla badanych zmiennych projektu.

Jedną z podstawowych części analizy finansowej projektu inwestycyjnego jest wykonanie oceny ryzyka. Pełna ocena ryzyka składa się z dwóch etapów:

1. Wykonania analizy wrażliwości dla projektu inwestycyjnego i zaangażowanego kapitału własnego wraz z wyznaczeniem progów rentowności i obliczeniem marginesów bezpieczeństwa dla kluczowych i zagregowanych zmiennych projektu;

2. Wykonania pełnej analizy ryzyka finansowego i ekonomicznego (o ile obejmuje ona analizę ekonomiczną z poziomu społecznego) dla kluczowych zmiennych projektu.

Analiza wrażliwości projektu odpowiada na pytanie: „co by było gdyby…?”. Analiza ryzyka inwestycyjnego rozstrzyga natomiast, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia określonych wartości wskaźników rentowności dla badanych zmiennych projektu. Aby wykonać ocenę ryzyka inwestycyjnego, niezbędne jest wykonanie pełnej analizy rentowności projektu inwestycyjnego i obliczenie kluczowych wskaźników efektywności finansowej zarówno projektu inwestycyjnego, jak i kapitału własnego. Jeżeli projekt jest finansowany z co najmniej dwóch źródeł – kapitałem własnym i obcym (np. kredytem inwestycyjnym), to – jeżeli nie ma innych wytycznych do stosowania stopy dyskonta dla dyskontowania wolnych przepływów pieniężnych – powinno stosować się stopę dyskontową odzwierciedlającą strukturę finansowania inwestycji oraz koszt pozyskania kapitału własnego i obcego, czyli WACC (Weighted Average Cost of Capital) – średnioważony koszt kapitału. Należałoby podkreślić, że im większa jest stopa dyskonta, tym większe ryzyko i tym samym gorsze wskaźniki rentowności projektu. W kontekście rentowności kapitału własnego ryzyko jeszcze się podnosi, ponieważ stopa dyskonta (minimalna oczekiwana stopa zwrotu z kapitału własnego) przyjęta do dyskontowania strumienia pieniądza dla kapitału własnego jest wyższa od stopy dyskonta dla dyskontowania wolnych przepływów pieniężnych (baza do obliczenia rentowności projektu).

Uproszczony raport z analizy rentowności projektu i kapitału własnego może przyjąć następującą formę:

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy