Finanse przedsiębiorstwa

Praktycy controllingu oraz dyrektorzy finansowi odpowiadają na pytania: jakie rozwiązania są bezpieczne z punktu widzenia małej, średniej i dużej firmy, w jakich obszarach działalności firmy istnieje największy potencjał do redukcji kosztów, jak optymalizować wydatki w dziale zakupów, marketingu czy logistyki. Dodatkowo analizujemy wrażliwość zysku firmy na zmiany poszczególnych kosztów i ich nośników oraz rozkładamy na czynniki pierwsze bezpieczne metody optymalizacji podatkowej.

Centra usług wspólnych, jako źródło redukcji kosztów

Kryzys finansowy, który rozpoczął się na rynku kredytów hipotecznych w USA w drugiej połowie 2007 r., a następnie przeistoczył się w globalny kryzys gospodarczy, doprowadził do tego, że przedsiębiorstwa w wyniku obniżenia globalnego popytu poszukują możliwości podniesienia efektywności oraz redukcji kosztów stałych. Jedną z metod osiągania długookresowych oszczędności są centra usług wspólnych.

Archiwum

Polecamy