Finanse przedsiębiorstwa

Praktycy controllingu oraz dyrektorzy finansowi odpowiadają na pytania: jakie rozwiązania są bezpieczne z punktu widzenia małej, średniej i dużej firmy, w jakich obszarach działalności firmy istnieje największy potencjał do redukcji kosztów, jak optymalizować wydatki w dziale zakupów, marketingu czy logistyki. Dodatkowo analizujemy wrażliwość zysku firmy na zmiany poszczególnych kosztów i ich nośników oraz rozkładamy na czynniki pierwsze bezpieczne metody optymalizacji podatkowej.

Złe długi w firmie - jak zaliczyć je do kosztów i skorzystać z odliczenia VAT

Sukces w prowadzeniu działalności gospodarczej przestaje być jedynie funkcją zmysłu biznesowego i w coraz większym stopniu wymaga zrozumienia zasad finansów wykraczających poza ramy klasycznej księgowości. Szczególnie dotkliwie przekonują się o tym jednoosobowi przedsiębiorcy, którzy wyjęci spod rządów standardów rachunkowości ograniczają się do rachunkowości opartej o kategorię wyniku podatkowego.

Pogotowie księgowe

Co-sourcing to przykład outsourcingu niepełnego, zwanego także selektywnym. Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Ch. Gaya i J. Essingera: „co-sourcing to specyficzna forma współpracy dostawcy i odbiorcy usługi realizowana poprzez delegowanie personelu lub managerów do obsługi zlecenia, ze względu na ich specjalistyczną wiedzę. 

Archiwum

Polecamy