Finanse przedsiębiorstwa

Praktycy controllingu oraz dyrektorzy finansowi odpowiadają na pytania: jakie rozwiązania są bezpieczne z punktu widzenia małej, średniej i dużej firmy, w jakich obszarach działalności firmy istnieje największy potencjał do redukcji kosztów, jak optymalizować wydatki w dziale zakupów, marketingu czy logistyki. Dodatkowo analizujemy wrażliwość zysku firmy na zmiany poszczególnych kosztów i ich nośników oraz rozkładamy na czynniki pierwsze bezpieczne metody optymalizacji podatkowej.

Jak wybrać ofertę faktoringową?

Każde przedsiębiorstwo posiada mniejsze lub większe zapotrzebowanie na kapitał. Faktoring jest jednym z bardziej elastycznych źródeł finansowania bieżącej działalności firmy. Jeżeli na danym rynku działa zróżnicowana grupa faktorów, praktycznie na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwo może wykorzystać go do poprawy płynności finansowej oraz bezpieczeństwa obrotu.

Złe długi w firmie - jak zaliczyć je do kosztów i skorzystać z odliczenia VAT

Sukces w prowadzeniu działalności gospodarczej przestaje być jedynie funkcją zmysłu biznesowego i w coraz większym stopniu wymaga zrozumienia zasad finansów wykraczających poza ramy klasycznej księgowości. Szczególnie dotkliwie przekonują się o tym jednoosobowi przedsiębiorcy, którzy wyjęci spod rządów standardów rachunkowości ograniczają się do rachunkowości opartej o kategorię wyniku podatkowego.

Pogotowie księgowe

Co-sourcing to przykład outsourcingu niepełnego, zwanego także selektywnym. Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Ch. Gaya i J. Essingera: „co-sourcing to specyficzna forma współpracy dostawcy i odbiorcy usługi realizowana poprzez delegowanie personelu lub managerów do obsługi zlecenia, ze względu na ich specjalistyczną wiedzę. 

Archiwum

Polecamy