Finanse przedsiębiorstwa

Praktycy controllingu oraz dyrektorzy finansowi odpowiadają na pytania: jakie rozwiązania są bezpieczne z punktu widzenia małej, średniej i dużej firmy, w jakich obszarach działalności firmy istnieje największy potencjał do redukcji kosztów, jak optymalizować wydatki w dziale zakupów, marketingu czy logistyki. Dodatkowo analizujemy wrażliwość zysku firmy na zmiany poszczególnych kosztów i ich nośników oraz rozkładamy na czynniki pierwsze bezpieczne metody optymalizacji podatkowej.

Zarządzanie należnościami w kryzysie

Niemal 85% firm przyznaje, że ma mniejsze lub większe trudności z odzyskaniem pieniędzy od swoich kontrahentów. Tak wynika z badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”, przygotowanego wspólnie przez Krajowy Rejestr Długów i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Jeszcze trzy miesiące temu na tego rodzaju problemy uskarżało się prawie 90% przedsiębiorców.

Ceny transferowe: uwaga na zmiany

3 lipca 2013 r. zostało ogłoszone rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (dalej „rozporządzenie”). Weszło ono w życie 18 lipca 2013 r. Rozporządzenie przynosi, wbrew pozorom, poważne zmiany, które należy uwzględniać zarówno przy planowaniu transakcji, jak przy jej dokumentowaniu. Poniżej omówiono kluczowe zmiany w tym zakresie.

Gdzie szukać optymalizacji kosztów, wdrażając narzędzie controllingowe?

Na początek lapsus. Przygotowując się do napisania tego artykułu, zacząłem wypisywać sobie różne słowa-klucze, pojęcia, luźne myśli, z których chciałbym skorzystać. Było wśród nich „cięcie kosztów”. WORD, który jak zwykle chce być mądrzejszy ode mnie, zamienił to na… „ciecie kosztów”. Pomyślałem sobie, że może tym razem ma rację? Może rzeczywiście sporą część pomysłów na „cięcie kosztów” wymyślają tacy „ciecie kosztów”?... Chyba coś w tym jest.

multicolored-barcodes-sticker-label-over-white-background-xs.jpg

Ceny transferowe i ich wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem

Pojęcia ceny transferowe używa się w odniesieniu do cen stosowanych w rozliczeniach między podmiotami powiązanymi. W ostatnim czasie rola podmiotów powiązanych kapitałowo (grup kapitałowych) rośnie głównie w związku z globalizacją oraz postępem technicznym. Grupy te prowadzą działalność zazwyczaj na wielu rynkach i mają różnorodne, często złożone struktury organizacyjne.

Zarządzanie rentownością w firmach usługowych

Menedżerowie zarządzający firmami, ktorych działalność opiera się na wiedzy i kreatywności pracowników, często mają problem z właściwym wykorzystaniem ich kompetencji oraz umiejętności. Mając na uwadze dobro firmy oraz rozwój biznesu, powinni także prawidłowo oceniać rentowność prowadzonych przez nich projektów, co nierzadko także przysparza im trudności.

Archiwum

Polecamy