Rola kosztów agencji w zarządzaniu przedsiębiorstwem

FiC_48_67.jpg

Źródłem kosztów agencji są czynności podejmowane przez kierownictwo przedsiębiorstwa – korzystne dla akcjonariuszy, ale sprzeczne z interesem wierzycieli. Chcąc chronić swoje interesy, wierzyciele zawierają umowy z klauzulami ograniczającymi zdolności operacyjne i inwestycyjne firmy.

W literaturze poruszającej temat struktury kapitału często wskazuje się, że czynnikiem mającym na nią istotny wpływ są różnice interesów między grupami decydującymi o wykorzystaniu aktywów firmy, w szczególności kosztów wynikająceych z różnicy tych interesów, określanych jako agencyjne [12, s. 188; 20, s. 555]. Sprzeczność interesów pojawia się głównie między akcjonariuszami a kierownictwem przedsiębiorstwa oraz między akcjonariuszami (kierownictwem) a wierzycielami firmy [14, s. 300-301].

Źródłem kosztów agencji są czynności podejmowane przez kierownictwo przedsiębiorstwa – korzystne dla akcjonariuszy, ale sprzeczne z interesem wierzycieli. W celu zabezpieczenia swoich interesów wierzyciele zawierają umowy z klauzulami ograniczającymi zdolności operacyjne i inwestycyjne firmy. Mogą one dotyczyć wartości wypłat dywidend, zakazu realizacji inwestycji o wysokim ryzyku, zakazu zaciągania dodatkowego zadłużenia czy dysponowania aktywami firmy. Czynnikami niwelującymi koszty agencji mogą być w takiej sytuacji: zabezpieczenie długu na majątku firmy oraz emisja kapitału zamiennego.

Koszty agencji, będące konsekwencją konfliktu między akcjonariuszami i kierownictwem oraz między kierownictwem (akcjonariuszami) a wierzycielami przedsiębiorstwa, zmieniają się wraz ze wzrostem udziału długu. Finansowanie obcym kapitałem powoduje zmniejszenie kosztów agencji wynikających z konfliktu między akcjonariuszami a kierownictwem, ale jednocześnie skutkuje ich wzrostem w efekcie konfliktu między kierownictwem a wierzycielami jednostki [12, s. 223]. Ten drugi konflikt może jednak zostać zniwelowany w sytuacji wzrostu udziału rzeczowych aktywów trwałych, pełniących rolę zabezpieczenia spłaty kapitału obcego.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy