Szkolenia

Wydawnictwo Explanator oferuje dobrze zdefiniowane i zwarte formy szkoleniowe obejmujące swoją tematyką szeroko rozumiane zagadnienia finansowe i podatkowe. Wspomagamy praktykę zarządzania przedsiębiorstwem, przedstawiamy rozwiązania problemów zawodowych, tłumaczymy zawiłości prawa z różnych obszarów. Szczególną wagę przywiązujemy do kompetencji i praktycznych doświadczeń współpracujących z nami trenerów i wykładowców. Nasz zespół proponuje także szkolenia zamknięte – formy ściśle dopasowane do kultury organizacyjnej i potrzeb Państwa przedsiębiorstw. Aby stworzyć szkolenie idealnie dopasowane do profilu firmy współpracujemy ściśle ze zleceniodawcą – tak na etapie definiowania potrzeb, jak i oceny efektywności szkolenia. Poprzez nasze przywiązanie do praktycznego charakteru szkoleń dedykowanych wspomagamy realizację Państwa celów w zakresie rozwoju zawodowego kadr zarządzających i pracowników.

Warsztaty praktyczne Anna Zaporowska

Ochrona środowiska w 2020 roku

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów i sprawozdawczość w BDO

Wszystkie podmioty korzystające ze środowiska powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza od 2020 roku mają obowiązek sporządzenia sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska na podstawie raportu wprowadzonego do krajowej bazy KOBIZE. Nowe przepisy odpadowe (o wytwarzaniu śmieci, które nie są zwykłymi odpadami komunalnymi) dotyczą zarówno dużej firmy produkcyjnej, jak fryzjerki czy sklepikarza. Za brak rejestracji w BDO Inspektorat Środowiska będzie nakładać wysokie kary. Składane sprawozdania do Marszałka Województwa będą mogły być przygotowane tylko przy pomocy systemu KOBIZE po wcześniejszej rejestracji i uzyskaniu danych dostępowych do swojego konta. Zapraszamy na praktyczne szkolenie, w trakcie którego omówione zostaną aktualne przepisy dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska.

Proszę wybrać edycję szkolenia:

Warszawa, 26.11.2020

Poznań, 3.12.2020

Wrocław, 3.12.2020

Kraków, 11.12.2020

Katowice, 18.12.2020

Gdańsk, 10.12.2020

ONLINE Zespół ekspertów

7. Forum Szefów Sprzedaży

Zarządzanie sprzedażą w czasach niepewności i kryzysu

Pandemia koronawirusa wstrząsnęła światem i zmieniła rzeczywistość, w której funkcjonuje każdy z nas. Przejście w tryb pracy zdalnej, niezależnie od warunków, jakimi dysponujemy w domach, brak możliwości bezpośrednich spotkań z klientami, konieczność przestawienia się na zarządzanie zespołem przymusowo rozproszonym i zaprzyjaźnienia z oprogramowaniem do prowadzenia tele- i wideokonferencji – to tylko nieliczne z wyzwań, które znienacka wyrosły przed szefami sprzedaży (i nie tylko). Część ekspertów prognozuje, że nawet jeżeli uda się powrócić do względnej normalności, wiele z tych zmian zostanie z nami na stałe. Aby pomóc Wam i Waszym zespołom odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, zapraszamy na kolejną – choć w nowej formule – edycję Forum Szefów Sprzedaży.

Jeżeli jesteś szefem sprzedaży i:

 • chcesz dowiedzieć się, czego menedżer może się nauczyć od dowódcy armii i jak zarządzać emocjami pracowników w środowisku ciągłego kryzysu
 • zastanawiasz się, w jakie nowe umiejętności powinni być wyposażeni Twoi handlowcy w świetle zmian, które przyniosła pandemia
 • poszukujesz wiedzy na temat wyznaczania handlowcom celów w obecnych realiach sprzedażowych i kontrolowania ich realizacji w przypadku pracy zdalnej i hybrydowej
 • zależy Ci na poznaniu sprawdzonych sposobów na motywowanie sprzedawców pracujących zdalnie
 • chcesz wesprzeć swoich handlowców w prospectingu i skutecznie wdrożyć w firmie program social selling, który przyniesie nowych klientów
 • zależy Ci na zapewnieniu klientom poczucia bezpieczeństwa w kontakcie z Waszą firmą

nie możesz przegapić siódmej edycji ForumSzefów Sprzedaży.

Proszę wybrać edycję szkolenia:

Konferencja ONLINE, 26.11.2020

Blended learning Anna Zaporowska

Certyfikowany specjalista ds. ochrony środowiska

Jeżeli chcecie Państwo podnieść kwalifikacje zawodowe w zakresie:

 • prowadzenia dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska
 • opracowywania programu ochrony środowiska i raportowania wykonania tego programu
 • planowania i czuwania nad wykorzystaniem funduszu ochrony środowiska
 • prowadzenia nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania przepisów
 • uczestniczenia w realizowaniu polityki proekologicznej przedsiębiorstwa
 • prognozowania zmian w środowisku związanych z działalnością człowieka

zapraszamy do udziału w certyfikowanym kursie na specjalistę ds. ochrony środowiska.

Proszę wybrać edycję szkolenia:

Warszawa, 26.10.2020

Blended learning dr Dariusz Stronka

Controlling finansowy

w ramach Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

 • Chcą mieć Państwo pewność, że przygotowywane przez Państwa analizy zawierają czytelne informacje, służące optymalizacji kosztów i minimalizacji ryzyka finansowego?
 • Chcą Państwo otrzymać narzędzia, które ułatwią pracę i skrócą czas przygotowywania raportów i sprawozdań?
 • Zależy Państwu na podniesieniu kwalifikacji zawodowych, ale trudno Państwu ocenić, czy dostępne na rynku szkolenia i kursy gwarantują wysoki poziom merytoryczny poparty bogatym doświadczeniem prelegentów?

Zapraszamy do udziału w kursie pt. Controlling finansowy przygotowanym przez zespół autorski magazynu "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" oraz "Finanse + Controlling" w ramach AKADEMII CONTROLLINGU I RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ.

Proszę wybrać edycję szkolenia:

Warszawa, 21.10.2020

ONLINE Zespół ekspertów

6. Forum Informacji Zarządczej

Narzędzia wspierające controlling

Codzienna praca z różnymi typami danych wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy, lecz wymusza też wykorzystanie rozwiązań informatycznych wspierających analizę danych i pozwalających dane przekształcić w informacje, a informacje w wiedzę. Systemy i narzędzia informatyczne wydatnie zwiększają szybkość i jakość uzyskiwanej wiedzy oraz zapewniają powtarzalność procesów.

Równie ważna jak umiejętność przetwarzania i analizy danych jest także umiejętność ich prezentowania. Sposób, w jaki dane wizualizujemy, ma ogromny wpływ na ich zrozumienie, a co za tym idzie – na podejmowane decyzje biznesowe.

To fundament trafnych decyzji biznesowych.

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na pytania:

 • Jaką rolę w analizie danych odgrywa controller, a ile w tym pracy narzędzi informatycznych?
 • Jak radzić sobie z analizą i wizualizacją dużej ilości danych przy pomocy Excela, Power Query, Power BI, KNIME czy Tableau?
 • Jak zaprojektować wysoko jakościowy raport, by przekazywał tylko najważniejsze informacje?
 • Jakich błędów unikać przy wizualizacji danych i jak je prezentować zarządowi, by były użyteczne dla biznesu?
 • Jak automatyzować pobieranie danych do raportu łącząc Excela z językiem SQL?

Proszę wybrać edycję szkolenia:

Konferencja ONLINE, 19.11.2020

Warsztaty praktyczne Anna Zaporowska

Rejestr BDO

Zasady prowadzenia ewidencji odpadów oraz nowe obowiązki podmiotów związane z gospodarką odpadami w 2020 roku

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami to elektroniczna baza danych, w której gromadzone są m.in. informacje o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i opakowania. Poprzez system BDO od stycznia 2020 r. odbywa się również większość czynności związanych z gospodarką odpadami, np. tworzenie dokumentów ewidencji odpadów, składanie sprawozdań, aktualizowanie danych nt. wytwarzanych w danej firmie odpadów. Ewidencję odpadów musi prowadzić każdy posiadacz odpadów a bez wpisu w rejestrze w BDO nie można przekazywać odpadów, np. firmie transportującej.

Ze względu na epidemię COVID-19 ewidencja odpadów może być prowadzona w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r. Jednak wszystkie wystawione w tym czasie karty trzeba przenieść do Systemu BDO najpóźniej do 31 stycznia 2021 r. Termin składania za pośrednictwem systemu BDO sprawozdań odpadowych za 2019 rok został wydłużony następnie ponownie przeniesiony - do dnia 31 października 2020 r. W kolejnych latach sprawozdanie odpadowe składane będą jak dotychczas do 15 marca. Niezależnie od opóźnień we wprowadzaniu zmian należy pamiętać, że przedsiębiorcy mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z nowymi wytycznymi, tzn. ewidencja ma być prowadzona w czasie rzeczywistym, tj. karta przekazania odpadów musi być wystawiona przed rozpoczęciem transportu odpadów.

 

Proszę wybrać edycję szkolenia:

Warszawa, 22.10.2020

Warsztaty praktyczne Małgorzata Warda

Zarządzanie efektywnością zespołu handlowego

Sales Manager's Boot Camp

Jeżeli:

 • zarządzasz działem sprzedaży i jesteś rozliczany z wyników sprzedażowych w swojej firmie,
 • chcesz za pomocą prostych i niedrogich działań zwiększyć efektywność swojego zespołu handlowego, aby bez problemu osiągał założone cele sprzedażowe,
 • znasz ból przekazywania niepopularnych decyzji i wprowadzania zmian na które podwładni reagują oporem
 • chcesz poznać sposoby jak zmotywować pracownika nie mając do dyspozycji dodatkowych środków finansowych
 • poszukujesz praktycznych rozwiązań opartych na wieloletnim doświadczeniu,

zapraszamy do udziału w warsztatach, podczas których nasz trener-praktyk na przykładach przedstawi rozwiązania, które z sukcesami wdrożył w życie podczas swojej praktyki zawodowej.

Proszę wybrać edycję szkolenia:

Warszawa, 5.11.2020

ONLINE Zespół ekspertów

6. Forum Nowoczesnego Controllingu

Ochrona cash flow, analiza ryzyka, zarządzanie należnościami

W biznesie i finansach jest jak w życiu. Lepiej zapobiegać, niż leczyć. Szczególnie zaś w czasie kryzysu i niepewności. Zamiast martwić się, czy starczy nam gotówki na zapłatę zobowiązań, lepiej zaplanować wpływy i wydatki w trybie ‘kryzysowym’… Zamiast windykować, lepiej sprawdzać na bieżąco kontrahentów i monitorować należności. Zamiast liczyć, że jakoś to będzie, lepiej ocenić ryzyko działań, zaplanować optymalizacje i oszczędności...

Podczas konferencji odpowiemy na pytania:

 • W jaki sposób regulacje związane z pandemią, zamiast nieść pomoc, mogą zagrozić płynności finansowej polskich przedsiębiorstw?
 • Jak, nawet w ekstremalnych warunkach, na bieżąco weryfikować kontrahentów i zabezpieczać należności?
 • Jak identyfikować zagrożenia dla płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz jakie podjąć kroki w przypadku jego niewypłacalności?
 • W jaki sposób stworzyć dashboard do ekspresowej analizy wpływów i wydatków w ciągu miesiąca?
 • Jak płynnie przejść od planu zatrudnienia do kompletnego budżetu kosztów związanych z pracownikami?

Proszę wybrać edycję szkolenia:

Konferencja ONLINE, 22.10.2020

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement