Finanse i Controlling 59/2018

FiC_59.jpg

Inteligentne budżetowanie

Gdy piszę te słowa, pojęcie tzw. globalnego ocieplenia ostatecznie traci swój abstrakcyjny charakter i w promieniach bezlitosnego słońca uczy nas pokory wobec sił natury. Lekcji pokory jest zresztą więcej, bo tradycyjnie senny okres kanikuły obfituje w wiele spektakularnych wydarzeń. Splot tych dwóch okoliczności – bezlitosności natury i brutalności w przestrzeni społeczno-politycznej – sprawia, że napisanie nawet najkrótszego minifelietonu stanowi nie lada wyzwanie.

Tematy forsowania zmian w polskim systemie prawnym, kontrowersyjnych (dla jednych) lub nielegalnych (dla innych) działań wokół Sądu Najwyższego, kolejnej wielkiej bitwy z Brukselą są tak wielkiego kalibru, że zasługują na namysł najtęższych umysłów i prawniczych autorytetów. Ramy wstępniaka są zdecydowanie zbyt ciasne, stąd temat ten muszę porzucić.

„Przepychanki” wokół ważnych dat potrafią rozpalić nawet najbardziej chłodne głowy. Pokusa zatem, aby pisać o obecnych i nieobecnych na Westerplatte, kto ma lub nie ma prawa do uczczenia „Godziny W”, jakiego sprzętu zabraknie na defiladzie, albo kto przywłaszczył ideały Sierpnia '80 jest wyjątkowo silna. Tematy historyczne chyba jednak nie za bardzo pasują do branżowego magazynu, mimo że tak bardzo są obecne tu i teraz.

No to może sięgnąć po coś spoza polskiego podwórka? Na przykład na temat Rosji, USA i ich wzajemnych relacji. Łańcuch przyczynowo-skutkowy rozpoczynający się atakiem chemicznym na terenie Wielkiej Brytanii, a kończący zapowiedzią nowych sankcji USA przeciw Rosji i wahnięciem kursu rubla wydaje się tematem adekwatnym dla magazynu ze słowem „finanse” w tytule.

Nic z tego, research na ten temat nieuchronnie prowadzi do wypowiedzi prominentnego ojca prominentnego syna, który formułuje misję dla Polski wprowadzającej Rosję do Unii Europejskiej. Wydaje się także, że dla wsparcia tego szczytnego zadania wyznaczona jest rola przedstawicieli mojej profesji – „będziemy zmieniać media na służebne społeczeństwu”. Już prawie wpadłem w entuzjazm, że ktoś mi wskaże, o czym powinienem pisać we wstępniakach, ale po słowach wzywających do międzynarodowego uznania aneksji Krymu (sic!) uznałem, że poszukam innego natchnienia.

Siłą rzeczy nie wyczerpałem listy gorących (dosłownie i w przenośni) wydarzeń, które wymagają komentarza, refleksji czy reakcji. W przeciwieństwie do polskiego rolnictwa szacującego straty w wyniku nieurodzaju, dziennikarze cierpią z powodu klęski urodzaju, ale paradoksalnie nie czyni to ich życia lżejszym. I tak jak zaczynamy uświadamiać sobie realność globalnych zmian klimatycznych, podobnie uczymy się znaczenia do niedawna retorycznego zwrotu – „obyś żył w ciekawych czasach”.

PDF download is available for logged users only. Log in or select best subscription option here.

Log in Order a subscription Order this issue

Articles

no. 59/2018

Zarządzanie kapitałem obrotowym netto, czyli operacyjne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

MC_59_31.jpg

Kapitał obrotowy netto stanowi wielkość kapitałów stałych (tj. kapitałów długoterminowych obejmujących kapitały własne oraz zobowiązania długoterminowe) angażowanych przez przedsiębiorstwo na sfinansowanie majątku obrotowego. Z punktu widzenia efektywności prowadzonej działalności podmiot gospodarczy powinien dążyć do minimalizacji angażowania własnych środków, jak również obcych długoterminowych w...

Read more
no. 59/2018

Wpływ inwestycji na koszty wytworzenia produktów

Uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej i zdobycie większego udziału w rynku jest procesem, który należy rozpatrywać bardziej w kategoriach biegu maratońskiego aniżeli sprintu. Jednorazowo podjęta decyzja o realizacji projektu inwestycyjnego najczęściej nie jest wystarczająca, aby na stałe poprawić swoją pozycję w sektorze. Przedsiębiorstwa muszą na bieżąco monitorować sytuację majątkowo-finansową...

Read more
no. 59/2018

Leading in the digital age

The modern age is a game changer for business and promises to transform the role of leaders and the qualities demanded of them

Read more
no. 59/2018

Obligacje korporacyjne – instrument alternatywny czy komplementarny wobec finansowania bankowego lub emisji akcji?

obligacje_MC_59_dif_21.jpg

Od kilku lat obligacje korporacyjne zyskują na popularności wśród przedsiębiorstw jako alternatywna forma pozyskiwania finansowania obok innych metod, jak pozyskanie kredytu bankowego, debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych czy też pozyskanie funduszu PE/VC. Powyższe tendencje przyczyniły się również do rozwoju rynku Catalyst, który spośród wszystkich rynków prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych...

Read more
no. 59/2018

Ubezpieczenie należności – polisa nie tylko na trudne czasy

ubezpieczenie_MC_59_dif_21.jpg

„Czy kontrahent, z którym współpracuję od lat i który generuje znaczący przychód w mojej firmie, może przestać regulować swoje zobowiązania?”, „Co zrobić, gdy wielu kontrahentów nie ureguluje swoich zobowiązań?”, „Jak sprawdzić rzetelność finansową nowych kontrahentów?”, „Jak chronić się przed niewypłacalnością kontrahentów?”. To tylko kilka pytań, jakie niemalże każdego dnia zadaje sobie część menedżerów....

Read more
no. 59/2018

Kredyt kupiecki – sposób finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstw

kredyt_MC_59_dif_21.jpg

Kredyt kupiecki (zwany także kredytem handlowym, towarowym lub dostawcy1) stanowi jedną z form finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstw. Uznawany jest za alternatywne rozwiązanie w stosunku do zewnętrznych źródeł finansowego wsparcia, takich jak m.in. kredyty bankowe, do których ograniczony dostęp może implikować brak możliwości ich rozwoju, a w konsekwencji osłabienie pozycji konkurencyjnej....

Read more
no. 59/2018

Czy można obejść się bez budżetowania?

MC_59_07.jpg

Tytułowe pytanie zadaje sobie wiele osób zaangażowanych w coroczny proces budżetowania. I są to nie tylko specjaliści ds. controllingu, którzy są za cały proces odpowiedzialni, którzy scalają dane, wyłapują rozbieżności oraz błędy. Często negocjują zapisy budżetowe (w zastępstwie bardzo zajętych dyrektorów), a są to nieraz rozmowy naprawdę trudne. Narzekają także kierownicy poszczególnych ośrodków...

Read more
no. 59/2018

Budżetowanie procesów z wykorzystaniem iGrafx i zaawansowanych symulacji

Tworzenie budżetów – zwłaszcza w dużych korporacjach – to proces żmudny i złożony oraz rozpisany na kilka miesięcy. Dość często do tego typu zadań wykorzystywany jest MS Excel – jednak w niniejszym artykule zagadnienie to zostanie omówione (również z punktu widzenia liczbowego) za pomocą narzędzia do modelowania i symulacji procesów biznesowych.

Read more
no. 59/2018

EMV w budżetowaniu zwinnych projektów

MC_59_19.jpg

Trudno nie docenić wszystkich zalet wynikających z zastosowania metody wartości wypracowanej (ang. Earned Value) do zarządzania budżetem projektu. Pozwala ona nie tylko na kontrolowanie bieżących kosztów, ale również przewidywanie, czy projekt ma szansę zamknąć się w określonej kwocie. Jej efektywność wynika jednak z właściwie przygotowanego planu projektu ze szczegółową strukturą podziału pracy. Co...

Read more
no. 59/2018

Proces zakupów – ryzyka i kontrola wewnętrzna

Każda działalność gospodarcza jest narażona na różnego rodzaju zagrożenia, czyli ryzyka, pochodzące z wewnątrz i zewnątrz organizacji. Organizacje powinny mieć świadomość zagrożeń w postaci najbardziej istotnych ryzyk towarzyszących ich działalności i wprowadzić odpowiednie procedury pozwalające na efektywne i systematyczne działania umożliwiające zarządzanie zidentyfikowanymi ryzykami.

Read more
no. 59/2018

Odsetki za opóźnienie a odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

MC_59_76.jpg

W obrocie handlowym i finansowym istnieją różne rodzaje odsetek. Ze względu na to, jaka jest przyczyna ich naliczania, możemy wyróżnić odsetki ustawowe, ustawowe za opóźnienie, a także ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz umowne. Przy konstruowaniu pozwu o zapłatę niezbędna jest wiedza odnośnie do tego, jakich odsetek może domagać się powód. W niniejszym artykule uwaga zostanie skupiona...

Read more
no. 59/2018

Informacja wydobywana z danych

Niezależnie od wielkości, stopnia złożoności czy nawet liczby projektów controlling operatywny pozwala na znaczne zmniejszenie ryzyka ich prowadzenia. Badania pokazują, że średnio 70–80% polskich przedsiębiorstw w zarządzaniu projektami stosuje controlling operatywny, jednak prawie połowa z nich uważa, że prezentowane przez raporty informacje są zbyt ogólnikowe i nie dostarczają istotnych informacji...

Read more
no. 59/2018

Piramida wyników (model SMART)

Piramida wyników (ang. Performance Pyramid), znana również pod nazwą modelu SMART (ang. Strategic Measurement Analysis and Reporting Technique – Analiza mierników strategicznych i technik ich raportowania), jest metodą zarządzania strategicznego opracowaną przez Lyncha i Crossa (1988, 1991, 1993). Zadaniem tej koncepcji jest przekazywanie informacji oraz celów wyznaczonych przez naczelne kierownictwo...

Read more
no. 59/2018

Wpłaty i ulgi na PFRON – analiza przypadków

MC_59_41.jpg

PFRON to inaczej fundusz celowy, który realizuje swoje zadania poprzez wspieranie zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. Jest to w dalszym ciągu pewien problem polskich przedsiębiorców i nadal rzadkie zjawisko. Zachętę stanowić mają różnego rodzaju dofinansowania i zwolnienia finansowe z tytułu wpłat na PFRON.

Read more
no. 59/2018

Smart analityka jako katalizator rozwoju przedsiębiorstw

MC_59_28.jpg

Dane stanowią dziś coraz bardziej wartościowy zasób organizacji. Jak wykorzystać ten potencjał, by przyspieszyć rozwój przedsiębiorstw i zyskać przewagę nad konkurencją? Z odpowiedzią przychodzi smart analityka. To nie ilość danych czy nowoczesna infrastruktura informatyczna decyduje o sukcesie, a umiejętność analizy. To właśnie te firmy, które w procesach Big Data będą kierować się pierwiastkiem smart,...

Read more
no. 59/2018

Rekrutacja w cyfrowym świecie

MC_59_81.jpg

Rewolucja cyfrowa dotyka coraz więcej firm, reprezentujących różne sektory rynku. W Polsce obserwowany jest stabilny wzrost stopnia zaawansowania technologicznego – wykorzystywanych w biznesie systemów, programów oraz aplikacji internetowych.

Read more
no. 59/2018

Cyfrowa transformacja a transformacja biznesu

MC_59_85.jpg

W dzisiejszych czasach znacząco zmienił się sposób postrzegania przez globalne korporacje narzędzi do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Firmy coraz częściej też mają trudności w zintegrowaniu narzędzi informatycznych i ludzi w obszarze wielu spółek i podmiotów, którymi zarządzają. Problemy nie dotyczą jednak jedynie kwestii cyfrowych, równie często trudności pojawiają się w związku z inkorporacją...

Read more
no. 59/2018

Menedżer scenariuszy w tworzeniu wariantów budżetu

MC_59_45.jpg

Każdy kolejny rok w małym sklepie czy też dużym przedsiębiorstwie handlowym oznacza planowanie budżetu. Zadanie to wymaga od nas zaangażowania i analizy danych sprzedażowych, w kontekście planowania sprzedaży według grup handlowców. Za pomocą Excela możemy skorzystać z funkcji Menedżera scenariuszy, który pozwoli wybrać najlepszy wariant dla przedsiębiorstwa.

Read more
no. 59/2018

Raport A3 pomocą w rozwiązywaniu problemów działu finansowego

MC_59_50.jpg

Nadzór nad realizacją celów, delegowanie zadań i odpowiedzialności, analiza problemów, kontrola wskaźników postępu – każdy z tych obszarów doczekał się już szeregu narzędzi zarządzania, metod nadzoru czy sposobów komunikacji.

Read more
no. 59/2018

Czy jest życie ...bez budżetowania?

MC_59_24.jpg

Rozmowa ze Zbigniewem Jaszczukiem, prezesem Fundacji Quantum Management

Read more
no. 59/2018

Split payment w pytaniach i odpowiedziach

MC_59_04.jpg

Split payment wszedł w życie z dniem 1 VII 2018 r. Polska jako pierwszy kraj na świecie wprowadza metodę podzielonej płatności w podatku VAT dla całej gospodarki. Zgodnie z prawem unijnym podobne rozwiązanie może mieć charakter jedynie dobrowolny – dlatego w naszym kraju to płatnik zdecyduje o sposobie zapłaty za fakturę. Tylko niektóre z branż miałyby wprowadzić split payment (SP) obowiązkowo: o tym,...

Read more
Open access no. 59/2018

XII Zjazd Użytkowników Systemu Eureca

W dniach 27-28 września 2018 w centrum konferencyjnym Kawallo koło Płocka odbędzie się kolejny Zjazd Użytkowników systemu Eureca. Będzie to już dwunaste spotkanie controllerów i dyrektorów finansowych, którzy wykorzystują system controllingowy Eureca w codziennej pracy do planowania i budżetowania, analizy, kalkulacji, raportowania i wizualizacji informacji zarządczych dla menedżerów oraz do podejmowania...

Read more

Reklama