Finanse i Controlling 11/2010

Controlling_11.jpg

Przegląd i raportowanie wyników

Problem potoku informacji, które otaczają przedsiębiorstwo na każdym szczeblu, sprawia, że dobór narzędzi niezbędnych do przeglądu i raportowania staje się poważnym wyzwaniem w podnoszeniu skuteczności działania, w tym działania w obszarze finansowym. W jaki sposób wykorzystać dostępne informacje w podnoszeniu efektywności firmy, jak czytać między wierszami, na czym się skoncentrować oraz w jaki sposób prezentować poszczególne wyniki firmy? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi poszukają doradcy czołowych polskich firm consultingowych oraz spółek prywatnych, a także sami dyrektorzy finansowi oraz kontrolerzy.

W bieżącym numerze rozmawiamy z praktykami finansów: Arturem Jeziorowskim – managerem w dziale doradztwa biznesowego Ernst & Young na temat zarządzania finansami, trudności podczas budżetowania oraz audytu wewnętrznego w firmie – oraz z Wojciechem Dołkowskim, prezesem PolBAN BUSINESS ANGELS CLUB poruszamy temat efektywnych inwestycji oraz roli organizacji w kształtowaniu polskiej rzeczywistości.

Ponadto zachęcam do zapoznania się z artykułami przygotowanymi przez naszych specjalistów-kontrolerów, gdzie pod lupę bierzemy: zasady tworzenia forecastów w firmach oraz najczęściej pojawiające się błędy w sprawozdaniach finansowych przygotowywanych w warunkach kryzysu.

Dodatkowo na Państwa życzenie publikujemy tekst dotyczący budowania skutecznego controllingu finansowego w firmie oraz zasady tworzenia i wykorzystywania w codziennej pracy kontrolera tabel przestawnych – wraz z licznymi arkuszami kalkulacyjnymi.

Pamiętając, że „pasja wpływa na wyobraźnię i tworzy wizję w naszym umyśle, a ta z kolei popycha nas do skutecznego działania oznaczającego sukces”, życzę Państwu przyjemnej lektury.

PDF download is available for logged users only. Log in or select best subscription option here.

Log in Order a subscription Buy PDF

Articles

no. 11/2010

Raportowanie poziomu realizacji strategii przedsiębiorstwa

„Podczas bitwy słowa stają się niedosłyszalne – dlatego też uderza się w werble, widok zaś utrudniony – dlatego używa się sztandarów. Wiedzieć kiedy walczyć, sprawić, by od szeregowca po króla wszyscy mieli wspólny cel, zaatakować nieprzygotowanego wroga, mieć generała, który jest zdolny oraz władcę, który się nie wtrąca.” Oto droga do zwycięstwa podana dwadzieścia pięć wieków temu przez chińskiego...

Read more
no. 11/2010

Skuteczność prognoz w raportowaniu wyników

Jesień to w wielu firmach pora roku, która nierozerwalnie kojarzy się z procesem budżetowania. Bliskość końca roku sprzyja większej przewidywalności ostatecznego wyniku rocznego formułowanego w postaci zaktualizowanych forecastów.

Read more
no. 11/2010

Efektywne raportowanie wyników w ramach Systemu Informacji Managerskiej

MIS, popularnie zwany „misiem”, oznacza System Informacji managerskiej – Management Information System. Jego organizacja bywa często wypadkową inwencji i kreatywności kierownictwa controllingu oraz oczekiwań kadry managerskiej. Twórcy systemu chcą wykazać się swoją ponadprzeciętną wiedzą finansową, zarządzający starają się narzucić odpowiadający im format – przez co systemów MIS jest tyle, ile firm...

Read more
no. 11/2010

Błędy w sprawozdaniach finansowych przygotowywanych w warunkach kryzysu

Już za kilka miesięcy wraz z końcem roku kalendarzowego po raz kolejny nastąpi okres wytężonej pracy dla działów księgowo-finansowych. W wielu jednostkach gospodarczych w najbliższym czasie rozpoczną się badania wstępne sprawozdań finansowych, których ostatecznym efektem będzie wyrażenie przez biegłych rewidentów opinii o prawidłowości ksiąg rachunkowych oraz sporządzonych na ich podstawie sprawozdaniach...

Read more
no. 11/2010

Przekształcenie leasingu operacyjnego na finansowy krok po kroku

Wiele spółek spotyka się z następującym problemem: zostaje podpisana umowa, która w nazwie ma „leasing operacyjny”, a zgodnie z ustawą o rachunkowości trzeba taką umowę rozpoznać w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym jako umowę leasingu finansowego.

Read more
no. 11/2010

Zarządzanie ryzykiem walutowym i ryzykiem stopy procentowej

Ryzyko jako takie jest nieodłącznym składnikiem działalności gospodarczej. Nie ma sposobu na jego całkowite wyeliminowanie, a co więcej, bez jego istnienia świat biznesu straciłby wiele uroku. O wiele bardziej istotną kwestią jest racjonalne podejście do tego zjawiska. Jeśli potrafimy zidentyfikować ryzyko, określić jego potencjalny rozmiar oraz zestawić z oczekiwanymi korzyściami, wtedy...

Read more
no. 11/2010

CFO z nami czy przeciw nam?

Zanim przejdziemy do szczegółów, konieczne jest określenie ram, w jakich działa CFO – czyli organizacji i jej otoczenia. Następnie istotne jest zdefiniowanie wszystkich interesariuszy oraz określenie roli dyrektora finansowego w organizacji.

Read more
no. 11/2010

Wykorzystanie tabel przestawnych w raportowaniu wyników

W raportowaniu wyników jednym z warunków konstrukcji efektywnego systemu informacji managerskiej jest stworzenie przejrzystej formy umożliwiającej wielowymiarową analizę. Jednym z zadań osoby odpowiedzialnej za przygotowanie raportów jest takie przetworzenie danych wejściowych (np. budżet), aby mogłyby być porównywane z realizowanymi wynikami. Wyniki te zazwyczaj pobierane są wprost...

Read more
no. 11/2010

Sprawozdawczość segmentowa

Sprawozdawczość finansowa jest narzędziem niezbędnym przy zarządzaniu jednostką oraz podejmowaniu optymalnych decyzji. Odpowiednie dostosowanie sprawozdawczości do specyfiki jednostki, jej wielkości oraz struktury organizacyjnej jest kluczem do sprawnego zarządzania i sukcesu jednostki.

Read more
no. 11/2010

Wpływ stosowanej polityki rachunkowości na wycenę zapasów

Osiągane wyniki finansowe w spółkach produkcyjnych są zazwyczaj wrażliwe na sposób kalkulacji kosztów. Istotny wpływ na wynik finansowy jednostki ma przyjęta przez nią polityka rachunkowości.

Read more
no. 11/2010

Proces controllingu finansowego

Budowa skutecznego i efektywnego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie jest bardzo istotnym czynnikiem umożliwiającym rozwój organizacji w obecnym rynku. Również przemiany gospodarcze po 1989 r. oraz wejście Polski do struktur Unii Europejskiej w 2004 r. uwypukliły i wykształciły nowe podejście do funkcjonowania przedsiębiorstw.

Read more
no. 11/2010

Rynkowi zwycięzcy

Rozmowa z Arturem Jeziorowskim - managerem w dziale doradztwa biznesowego Ernst & Young. Specjalizuje się w realizacji projektów transformacji funkcji finansów oraz implementacji efektywnych rozwiązań procesowo-organizacyjnych w zakresie funkcji zarządczych, controllingowych oraz księgowych, w tym projektowaniu i wdrażaniu centrów usług wspólnych.

Read more
no. 11/2010

Najważniejszy jest gen przedsiębiorczości

Z Prezesem PolBAN Business Angels Club Wojciechem Dołkowskim rozmawiamy o polskim genie przedsiębiorczości, zasadach efektywnych inwestycji i tendencjach polskiego rynku. Bierzemy pod lupę polskich Business Angels, pytamy o genezę organizacji oraz jej rolę w kształtowaniu naszej rzeczywistości biznesowej.

Read more
Open access no. 11/2010

Chichot historii

W czasach słusznie minionych studenci ekonomii, ale nie tylko oni, studiowali dwa fundamentalne przedmioty: ekonomię polityczną kapitalizmu i ekonomię polityczną socjalizmu. Czyli prawdziwą, acz „niesłuszną”, naukę o gospodarowaniu oraz ekonomię wprawdzie „księżycową”, jednak politycznie poprawną (w tamtych czasach).

Read more
Open access no. 11/2010

Polscy producenci planują nowe inwestycje i zamierzają zwiększyć zatrudnienie

Jak wynika z najnowszej edycji badania firmy doradczej KPMG „Global Business Outlook Survey. Worldwide Manufacturing and Services”, nastroje panujące wśród przedsiębiorstw produkcyjnych na niemal całym świecie są bardzo dobre. W ciągu najbliższego roku producenci planują zwiększyć swoją aktywność gospodarczą, spodziewając się dalszego wzrostu przychodów oraz liczby zamówień....

Read more
Open access no. 11/2010

Budżet państwa zarabia mniej na wpływach z PIT

W 2010 r. do budżetu państwa wpłynęło o 5,5 mld zł mniej tytułem PIT za 2009 r. w porównaniu do wpływów za rok 2008. Więcej pieniędzy zostało w kieszeni podatników przede wszystkim dzięki obniżeniu składek podatku dochodowego i wprowadzeniu dwóch stawek. Na zmianie skali podatkowej najbardziej skorzystały osoby lepiej zarabiające – oceniają eksperci firmy doradczej...

Read more

Advertisement