Brak planowania inwestycji to niewybaczalny błąd

Z TOMASZEM SADŁOCHA, członkiem zarządu Ochnik Development rozmawiała Barbara Dorosz.

Właściwe planowanie inwestycji służy budowie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Jak ten proces przebiega w państwa firmie?

Problematykę tę należy rozważyć w kategoriach rozmiaru przedsiębiorstwa, technologiczności sektora oraz otoczenia konkurencyjnego. Branża deweloperska, w szczególności z obszaru rynku mieszkaniowego, jest w większości rozdrobniona, a konsolidacje są wciąż rzadkim zjawiskiem, stąd mała i średnia wielkość przedsiębiorstw nie pozwala na pozyskanie wyrafinowanych wielowskaźnikowych narzędzi planistycznych. Kolejnym aspektem jest technologiczność sektora, która w mojej ocenie opiera się głównie na kreatywności działu finansowego, ponieważ istniejące aplikacje wspierające planowanie średniookresowe ograniczają się do części sprzedażowej (klasyczny CRM – customer relationship management). Proces planowania inwestycji deweloperskiej przebiega według ściśle określonej procedury, począwszy od fazy przedzakupowej, tj. due diligence prawne i finansowe, analizy warunków technicznych, otoczenia konkurencji, identyfikacji grupy odbiorców oraz standardu budynków. Pozytywna decyzja inwestycyjna aktywuje kolejny, bardziej skomplikowany etap planowania finansowego, polegający na przygotowaniu wielowariantowych analiz finansowych przy uwzględnieniu zmiennych zależnych i niezależnych w opracowywaniu analiz wrażliwości, prognoz sprawozdań finansowych, budżetu kosztów realizacji oraz harmonogramu rzeczowego, prognoz sprzedaży i ostatecznie biznesplanu dla instytucji współfinansującej. Z uwagi na specyfikę branży planowanie każdego odrębnego przedsięwzięcia deweloperskiego uwzględnia okres od 36 do 48 miesięcy i w mojej ocenie wyłącznie ten czynnik decyduje o rentowności inwestycji, w szczególności że branża deweloperska należy do działalności nisko rentownych w ujęciu dynamicznym (roczny zwrot z kapitału).

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum