Problemy rachunkowości

Rozpatrujemy na konkretnych danych liczbowych różne sytuacje finansowe, prezentujemy liczne kalkulacje, analizujemy wszystkie „za i przeciw” oraz pomagamy przewidzieć negatywne skutki decyzji. Omawiamy najnowsze zmiany w prawie podatkowym i ich wpływ na działalność firmy oraz pokazujemy, jak wykorzystać nowe przepisy w celu optymalizacji podatkowej.

FiC_52_44.jpg

Koszty utopione jako część kosztów inwestycji – aspekty rachunkowe i podatkowe

Przedsiębiorcy to ludzie, którzy dążą do wytyczonego celu, próbują zrealizować swoje plany i marzenia, są zdeterminowani. W generalnym ujęciu są to cechy pozytywne, ale czasem mogą przybrać negatywną formę desperacji. Nie wszystkie inwestycje kończą się sukcesem, czasem każdy, nawet największy, rekin biznesu podejmuje złe decyzje. Korporacje nie trafiają z inwestycjami i w zły sposób kalkulują rentowność przeszłą, teraźniejszą czy przyszłą biznesu.

FiC_52_48.jpg

Jakość sprawozdań finansowych a ocena spółki z punktu widzenia inwestorów, czyli jak ocenić przedsiębiorstwo na podstawie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem, po który w pierwszej kolejności sięgnie rynek, aby ocenić szanse kontynuowania i rozwoju działalności spółki. Ewentualne decyzje inwestycyjne zostaną podjęte na bazie przekazywanych w nim informacji. Jak zapewnić, aby sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawiało sytuację firmy, a jednocześnie było czytelne i zrozumiałe dla odbiorcy? Co zrobić, żeby doświadczenie związane z oceną przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego nie przyprawiało inwestorów o ból głowy?

FiC_47_47.jpg

Ewidencja kosztów jakości zagadnienia praktyczne

Jakość jest dla współczesnych przedsiębiorstw niezwykle istotna. Produkty i usługi, jakie dostarczamy klientom, muszą spełniać ich oczekiwania oraz zaspokajać ich potrzeby, a jednocześnie zapewniać satysfakcję. Jest to determinanta osiągnięcia sukcesu na rynku. Twórca przemysłu motoryzacyjnego, Henry Ford, już na początku XX wieku stwierdził, że należy „wytwarzać produkty jak najlepszej jakości, jak najmniejszym kosztem”.

Polecamy

Archiwum