Inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową (B+R) szansą na wzrost konkurencyjności MSP i dużych przedsiębiorstw/ część 1

DiF_14_04.jpg

Inwestycje w rozwój technologicznych produktów (wyrobów czy usług), w tym również w procesy ich wytwarzania, wpływają na pozycję przedsiębiorstw na rynku. Inwestycje typu B+R przekładają się na wartość przedsiębiorstw już na etapie ogłaszania przez nie programu inwestycyjnego związanego z pracami badawczo-rozwojowymi (B+R).

Inwestycje w infrastrukturę B+R mają charakter głównie inwestycji w tworzenie aktywów przedsiębiorstwa, które z kolei będą pracować na wygenerowanie dochodów przedsiębiorstwa z tytułu sprzedaży produktów powstałych w wyników prac B+R lub komercjalizacji chronionej własności intelektualnej. Realizacja prac B+R może skutkować uzyskaniem innowacyjnego rozwiązania problemu technicznego, które następnie można objąć ochroną prawną, aby czerpać z tego dodatkowe korzyści.

Inwestycje w infrastrukturę B+R mają na celu wyposażenie przedsiębiorców w narzędzia umożliwiające im realizację prac B+R, czego wynikiem będzie stworzenie innowacji produktowej bądź procesowej, poprawa pozycji przedsiębiorstwa w branży czy na danym rynku, jak również zwiększenie wartości rynkowej przedsiębiorstwa (rysunek).

We współczesnym zarządzaniu jedną z najważniejszych informacji o firmie jest jej wartość. Prowadząc działalność B+R, przedsiębiorstwa mogą budować wartość bilansową oraz rynkową dzięki inwestycjom w wartości niematerialne i prawne (WNiP). Warto dodać, że jedynie nabyte, a nie wytworzone prawa majątkowe można aktywować w bilansie jako WNiP. Wartość rynkowa przedsiębiorstwa często nie pokrywa się zatem z bilansową. Do WNiP zalicza się jednak koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby – poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii – które można aktywować, gdy spełnione zostaną warunki z art. 33 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z uor, nakłady poniesione na badania przemysłowe, stanowią koszt w RZiS. Natomiast nakłady poniesione na prace rozwojowe stanowić mogą aktywa w bilansie.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum