Analizy

W dziale pojawiają się firmy z różnych branż oraz omawiane są zastosowane z sukcesem strategie, dzięki czemu mają Państwo jedyną okazję podpatrzeć liderów rynku i skorzystać z gotowych rozwiązań. Odpowiadamy na między innymi takie pytania: jak skalkulować opłacalność inwestycji w czasach niepewności gospodarczej, jak oszacować korzyści, których dostarczy firmie outsourcing, jak szacować zapotrzebowanie na kapitał obrotowy...?

Rynek pracy optymistycznie ale już nie tak różowo

Magazyn Controlling 52/2017 Tylko on-line Tekst otwarty

Jak pokazują wyniki Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, 88% firm w Polsce deklaruje wzrost zatrudnienia lub stabilizację w ilości etatów w III kwartale. Co prawda w 7 z 10 badanych sektorach kraju prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia, jednak wyniki obniżyły się zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym. Pracodawcy mają ostrożnie optymistyczne plany dotyczące zatrudnienia w okresie lipiec-wrzesień. Najwięcej miejsc pracy będzie w Budownictwie, Handlu detalicznym i hurtowym oraz w Transporcie/ Logistyce/ Komunikacji.

Co słychać na rynku pracy?

Magazyn Controlling 52/2017

Podkreślane przez czynniki oficjalne zmiany na rynku pracy przestają być jedynie „faktami medialnymi”. Szereg znaczących decyzji politycznych w oczywisty sposób bezpośrednio oddziałuje na polską gospodarkę. Dodatkowo z danych Eurostatu wynika, że bezrobocie w Polsce zanotowało rekordowo niski poziom – 4,8%.

FiC_52_36.jpg

Przekonać Polaków do dłuższej aktywności zawodowej

Nie ma jednego rynku pracy, dlatego osoby w różnej sytuacji zdrowotnej i zarobkowej mogą zachowywać się inaczej pod wpływem takiej samej zmiany regulacyjnej. Wiele będzie zależało od dodatkowych instrumentów, np. premiujących finansowo dłuższe pozostanie w pracy. Jednak nawet takie zachęty nie dotrą do wielu pracowników w wieku przedemerytalnym.

Co powinni wiedzieć o upadłości i restrukturyzacji dyrektor finansowy i główny księgowy?

Od 1 stycznia 2016 r. w Polsce obowiązują nowoczesne przepisy prawne regulujące procedury restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorców. Wyodrębniono postępowanie restrukturyzacyjne od postępowania upadłościowego oraz wprowadzono nowe instytucje prawne, w szczególności postępowanie o zatwierdzenie układu oraz przygotowaną likwidację w upadłości.

Dobre zmiany „klimatyczne”

Magazyn Controlling 51/2017 Tekst otwarty

Wiosna budzi się na dobre, natura przyspiesza, dając wytchnienie po zawsze zbyt długiej i zbyt ponurej zimie. Naturalny cykl zatoczył koło, przyniósł oczekiwaną i przewidywalną zmianę pory roku. W gospodarce, mimo istnienia cykli koniunkturalnych, tak łatwo i przewidywalnie już nie jest. Jaki jest krajobraz gospodarczy po kilkunastu miesiącach „dobrej zmiany”? Czy powinniśmy niepokoić się o rozwój inwestycji? Czy może wystarczy rozsiąść się wygodnie w fotelu i cierpliwie zaczekać na owoce nowych inicjatyw prawnych i gospodarczych?

Inwestycje – sytuacja, analiza, perspektywy

Magazyn Controlling 51/2017

Pierwszy kwartał nowego roku to w finansach czas na podsumowanie minionych 12 miesięcy, sporządzenie sprawozdań finansowych oraz zatwierdzenie nowej strategii. W pierwszym kwartale podobne czynności wykonują m.in. Główny Urząd Statystyczny czy Eurostat. Na podstawie dostępnych danych możliwa jest analiza sytuacji w sektorze inwestycji. Czy powinniśmy mieć powody do obaw? Czy rosnąca niepewność odnośnie inwestycji znacząco odciśnie piętno na gospodarce?

Archiwum