Analizy

W dziale pojawiają się firmy z różnych branż oraz omawiane są zastosowane z sukcesem strategie, dzięki czemu mają Państwo jedyną okazję podpatrzeć liderów rynku i skorzystać z gotowych rozwiązań. Odpowiadamy na między innymi takie pytania: jak skalkulować opłacalność inwestycji w czasach niepewności gospodarczej, jak oszacować korzyści, których dostarczy firmie outsourcing, jak szacować zapotrzebowanie na kapitał obrotowy...?

Strategia personalna polskiego przedsiębiorcy

Barbara Dorosz   Finanse i Controlling 54/2017 Tekst otwarty

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi bez wątpienia stanowi warunek wzrostu konkurencyjności na rynku. Globalne zmiany w gospodarkach państw rozwiniętych można zaobserwować także w Polsce. Rodzime firmy potrzebują ludzi o najwyższym potencjale i motywacji do działania. Postanowiliśmy zatem sprawdzić, w jakim stopniu polski przedsiębiorca dba o strategię personalną swojej organizacji.

FiC_53_05.jpg

Dobre praktyki, czyli 6 przykazań rynku kapitałowego

Forum Rad Nadzorczych już po raz szósty opublikowało raport Rady Nadzorcze 2017. Trendy i kierunki zmian. Analiza w tym roku, nieco inaczej niż w latach ubiegłych, będzie poświęcona w pełni tematowi dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, zagadnieniu, które jest fundamentem ładu korporacyjnego i naturalnym katalizatorem działania rad nadzorczych w Polsce.

Rynek pracy optymistycznie ale już nie tak różowo

Finanse i Controlling 52/2017 Tylko on-line Tekst otwarty

Jak pokazują wyniki Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, 88% firm w Polsce deklaruje wzrost zatrudnienia lub stabilizację w ilości etatów w III kwartale. Co prawda w 7 z 10 badanych sektorach kraju prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia, jednak wyniki obniżyły się zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym. Pracodawcy mają ostrożnie optymistyczne plany dotyczące zatrudnienia w okresie lipiec-wrzesień. Najwięcej miejsc pracy będzie w Budownictwie, Handlu detalicznym i hurtowym oraz w Transporcie/ Logistyce/ Komunikacji.

mc_52_rynek pracy.jpg

Co słychać na rynku pracy?

Finanse i Controlling 52/2017

Podkreślane przez czynniki oficjalne zmiany na rynku pracy przestają być jedynie „faktami medialnymi”. Szereg znaczących decyzji politycznych w oczywisty sposób bezpośrednio oddziałuje na polską gospodarkę. Dodatkowo z danych Eurostatu wynika, że bezrobocie w Polsce zanotowało rekordowo niski poziom – 4,8%.

FiC_52_36.jpg

Przekonać Polaków do dłuższej aktywności zawodowej

Nie ma jednego rynku pracy, dlatego osoby w różnej sytuacji zdrowotnej i zarobkowej mogą zachowywać się inaczej pod wpływem takiej samej zmiany regulacyjnej. Wiele będzie zależało od dodatkowych instrumentów, np. premiujących finansowo dłuższe pozostanie w pracy. Jednak nawet takie zachęty nie dotrą do wielu pracowników w wieku przedemerytalnym.

Polecamy

Archiwum