Analizy

W dziale pojawiają się firmy z różnych branż oraz omawiane są zastosowane z sukcesem strategie, dzięki czemu mają Państwo jedyną okazję podpatrzeć liderów rynku i skorzystać z gotowych rozwiązań. Odpowiadamy na między innymi takie pytania: jak skalkulować opłacalność inwestycji w czasach niepewności gospodarczej, jak oszacować korzyści, których dostarczy firmie outsourcing, jak szacować zapotrzebowanie na kapitał obrotowy...?

Controlling strategiczny, czyli jaki?

Finanse i Controlling 55/2018 Tekst otwarty

Wydaje się, że „kultura controllingowa” w Polsce jest już wszechobecna i zarządzający przedsiębiorstwami powszechnie korzystają ze wsparcia controllerów i rachunkowości zarządczej. Nie ulega wątpliwości, że controlling operacyjny jest nie tylko często stosowany, ale i wspierany przez liczne narzędzia informatyczne. Jak wygląda controlling strategiczny? Przecież to właśnie strategia przedsiębiorstwa determinuje strategie funkcjonalne wspierane przez controlling operacyjny. Nie ma więc jednego bez drugiego, ale… czy na pewno?

Strategia personalna polskiego przedsiębiorcy

Barbara Dorosz   Finanse i Controlling 54/2017 Tekst otwarty

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi bez wątpienia stanowi warunek wzrostu konkurencyjności na rynku. Globalne zmiany w gospodarkach państw rozwiniętych można zaobserwować także w Polsce. Rodzime firmy potrzebują ludzi o najwyższym potencjale i motywacji do działania. Postanowiliśmy zatem sprawdzić, w jakim stopniu polski przedsiębiorca dba o strategię personalną swojej organizacji.

FiC_53_05.jpg

Dobre praktyki, czyli 6 przykazań rynku kapitałowego

Forum Rad Nadzorczych już po raz szósty opublikowało raport Rady Nadzorcze 2017. Trendy i kierunki zmian. Analiza w tym roku, nieco inaczej niż w latach ubiegłych, będzie poświęcona w pełni tematowi dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, zagadnieniu, które jest fundamentem ładu korporacyjnego i naturalnym katalizatorem działania rad nadzorczych w Polsce.

Rynek pracy optymistycznie ale już nie tak różowo

Finanse i Controlling 52/2017 Tylko on-line Tekst otwarty

Jak pokazują wyniki Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, 88% firm w Polsce deklaruje wzrost zatrudnienia lub stabilizację w ilości etatów w III kwartale. Co prawda w 7 z 10 badanych sektorach kraju prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia, jednak wyniki obniżyły się zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym. Pracodawcy mają ostrożnie optymistyczne plany dotyczące zatrudnienia w okresie lipiec-wrzesień. Najwięcej miejsc pracy będzie w Budownictwie, Handlu detalicznym i hurtowym oraz w Transporcie/ Logistyce/ Komunikacji.

mc_52_rynek pracy.jpg

Co słychać na rynku pracy?

Finanse i Controlling 52/2017

Podkreślane przez czynniki oficjalne zmiany na rynku pracy przestają być jedynie „faktami medialnymi”. Szereg znaczących decyzji politycznych w oczywisty sposób bezpośrednio oddziałuje na polską gospodarkę. Dodatkowo z danych Eurostatu wynika, że bezrobocie w Polsce zanotowało rekordowo niski poziom – 4,8%.

Archiwum